top of page

שלבי לימוד מיומנות בכדורסל

1  הצגת  נושא האימון ומטרתו.

2  לחימום, פתיחה עם משחקונים (ואו תנועות משולבות).  

    התנסות ראשונית (ללא לימוד קודם) גם מיומנות הנלמדת.

 

3  הצגת מיומנות שלמה בהדגמה אילמת. (בכמה זוויות)

    כאשר המיומנות מחייבת, להוסיף בהדגמה מגן!

    כגון: כדרור חצי הגנתי, שינוי כיוון אחורי וכדומה. 

4  לימוד המיומנות: הדגמה + הסבר (הדגמה איטית ובמיומנות מורכבת לחלק לחלקים)

5  מתן הדגשים ועקרונות לביצוע מוצלח.

6  תרגול בהתאם לאופי המיומנות. (תחילה ביד החזקה אחר כך יד החלשה)

  • סטטי  (במידת האפשר: שכיבה, ישיבה, עמידה )

  • הליכה

  • ריצה

 

7  איתור שגיאות ותיקון בכל שלב.

   (במידתיות)

 

8  תרגול נוסף ומעקב אחר הביצוע. 

   (אין צורך לדרוש ולהתעכב כבר בהתחלה על ביצוע מושלם!)

  • אפשרות לשלב משחקון ואו תנועה המסכם את הלימוד עד כה (ביחידים, זוגות,  

     שלשות, בכמה קבוצות גדולות וכדומה)

9  הטמעת המיומנות במצבי משחק הכדורסל .

  • בתנועה ללא הגנה.

  • בתנועה עם מגן פאסיבי (שחקן, קונוס, כסא, עמוד).

  • בתנועה עם מגן מלווה.

  • בתנועה עם מגן אקטיבי.

 

10  לסיום, משחקון גדול (קבוצתי) משלים במצבי משחק הכדורסל .

      שילוב משחק כדורסל רגיל או עם הדגשה והעדפת המיומנות הנלמדת.

 

# קצב ההתקדמות בסעיפים 6, 9 בהתאם לרמת הילדים

ThinkstockPhotos-511860520.png
97414220.png
bottom of page