top of page

משחקוני היכרות

1. תופסת היכרות - "לייק"

הילדים נעים במרחב בכדרור ביד אחת בכל מפגש בין שניים הם מבצעים "לייק" ואומרים את שמם

הפרטי. המטרה היא להפגיש "לייקים" רבים ככל האפשרבהמשך, הילדים יחליפו לסרוגין את היד המכדררת. מי שצבר 4 לייקים מורשה לזרוק פעם אחת לסל ולחזור למרחב ולצבור שוב לייקים

אפשרויות: הפגשת ברך או הפגשת כדור 

(תרגול מיומנויות בתנועה ביד ימין וביד שמאל, שליטה בכדור, שינויי כיוון, כניסה וזריקה לסל) 

2. תופסת היכרות

משחקן הדומה לתופסת רגילה, תופס אחד או יותר. כולם נעים במרחב תוך כדרור, ומי שנתפס עומד במקום ומסובב את הכדור סביב מותניו (תמונה 1) (אפשר להטיל עליו כל משימה אחרת במָקום). מי שמגיע להצילו מחליף עמו את הכדור (תמונה 2) ותוך כדי כך אומר את שמו. שניהם ממשיכים לנוע.

אפשרויות:

  • כאשר משחקים ללא כדורים ניתן להציל את הנתפס על-ידי ביצוע סיבוב ריצה סביבו ובמקביל לומר את השם.

  • כאשר הילדים כבר מכירים זה את זה, הנתפס אומר את שמו של המציל ולהיפך.

  • הנתפסים אומרים את שמם בקול רם, מכדררים לעבר הסל, זורקים פעם אחת וחוזרים למשחק.

  • ניתן להלחיץ את הנתפס: הוא חייב לקלוע לסל, ואם לא קלע הוא התופס.

(תרגול כדרור ביד ימין ובשמאל, שינויי כיוון, הטעיות, תנועה ללא כדור, זריזות ומהירות זריקה לסל).

משחקוני הכרות - ענת דרייגור

2

ANAT DRAIGOR ענת דרייגור
משחקוני הכרות - ענת דרייגור

1

ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

3.שֵם בתנועה

הכיתה מפוזרת במגרש הכדורסל או בחציו בלבד, רק לאחד הילדים כדור. כולם רצים בשטח, ובעל הכדור מוסר לאחד מחבריו ואומר את שמו וכך הלאה. ניתן להתקדם גם בדילוגים או בכל צורת התקדמות אחרת וגם בשילוב ביצוע משימה שנקבעה על-ידי המורה.

אפשרויות:

  • מסירה לאחד הילדים וגם אמירת שמו.

  • לא ניתן למסור שוב למי שממנו התקבל הכדור.

  • אמירת השם, אך מסירה למישהו אחר.             

  (תרגול של תנועה ללא כדור ושל מסירות מסוגים שונים: חזה, הגשה, הקפצה הצידה, עילית ועוד).

משחקוני הכרות - ענת דרייגור
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

4. היכרות בשוּרה

שורה בת 7-6 תלמידות, לשמאלית כדור. מול השורה ניצבת ילדה ובידה כדור. לשריקה, היא מוסרת את הכדור לשנייה משמאל בשורה (1 באיור) ומקבלת את הכדור מהשמאלית ביותר (2) (הכדור יכול להימסר במגוון צורות). וכך היא מתקדמת במסירות, עד שמגיעה לאחרונה בשורה (6-3). בסיום, היא מחליפה את זו שקיבלה אחרונה את הכדור וכן הלאה. בכל פעם שמוסרים כדור לילדה בשורה יש לומר את שמה.

אפשרויות:

  • כל ילדה אומרת את שמה של מי שמסרה לה.

  • כיתה גדולה מתרגלת בכמה קבוצות.

(תרגול של מגוון סוגי מסירות, תיאום בין תפיסת כדור ומסירתו).

משחקוני הכרות - ענת דרייגור
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

משחקונים נוספים בספר

ANAT DRAIGOR מיכאל בן יהודה
עופר כהן אופנהיים ענת דרייגור ANAT DRAIGOR
הרצל חובב ענת דרייגור
bottom of page