top of page

צעד וחצי

צעד וחצי LAY UP

מבוצע בכניסה לסל תוך ניצול של חוקי המשחק, המאפשרים לבצע שני צעדים בלי כדרור. בדרך זו השחקן מגיע למצב זריקה אידאלי קרוב ככל האפשר לסל, תוך יצירת יתרון על המגן. 
הדגמת המיומנות נעשית בתחילה ללא הסבר ולאחר מכן מוסיפים הסבר יחד עם הדגמה בהילוך איטי, תוך פירוק
התנועה לשני צעדים - הראשון גדול והשני קטן. הצעד הגדול נועד ליצור התקדמות והקטן ליצור העברת תנע
למעלה, לניתור גבוה הברך בצד היד הזורקת מונפת מעלה, לכיוון החזה, בדומה לעמידת חסידה.
דגשים:
עמדת מוצא: הכדור בצד הגוף, ליד המותניים. יש לשמור עליו ולהרחיקו מהמגן. בלימוד תמיד מתחילים ביד החזקה.
הצעד הראשון ארוך לשם התקדמות, והצעד השני קצר לשם ניתור גבוה ונחיתה אנכית רכה.
הרגל שאינה מנתרת מתכופפת ועוזרת להרמת הגוף מעלה.
הסיכוי לקליעה גדול יותר כאשר זווית התנועה היא 45 מעלות לסל, והפגיעה היא בפינה העליונה של ריבוע הלוח.
סיום הזריקה: בתחילה מומלצת זריקה עילית over hand ואחר-כך לימוד זריקה תחתית Rolling fingers

איתור טעויות שכיחות של מתחילים:

  • צעד וחצי מתחיל רחוק או קרוב מידי לסל 

  • ניתור נמוך כתוצאה מאי העלאת ברך של היד הזורקת לכיוון החזה

  • בזריקה עילית או תחתית מהצד, שחרור הכדור לא מכוון לקצה הרוב של הריבוע הלבן בלוח הסל

תיקון: לשקף את העקרונות וההדגשים ליישום ביצוע נכון ולתרגל שוב ושוב.

צעד וחצי מתפיסת כדור בתנועה:

כאשר מקבלים את הכדור בתנועה, ניתן להמשיכה בצעד וחצי, אך יש להימנע מעבירת "צעדים". על פי החוקה החדשה, הצעד הראשון בעת תפיסת כדור אינו נחשב. ולכן, כעת ניתן לבצע אחרי תפיסת הכדור עוד שני צעדים ( צעד וחצי). ראו שינוי חוק הצעדים, שחקן בתנועה.

התרגול מבוצע כאשר נכנסים לסל בריצה ומקבלים כדור לכניסה לסל. לפני התפיסה יש לתכנן כך שכאשר הזריקה ביד ימין הנחיתה ברגל ימין עם תפיסת הכדור וניתור ברגל שמאל הפוך כשהזריקה ביד שמאל.

bottom of page