top of page

משחקוני רגל ציר 

1. תופסת על רגל ציר

זוגות – א' משמש כתופס, ללא כדור, ו-ב' בורח ממנו ומכדרר במרחב. כאשר ב' נתפס הוא ניצב על רגל ציר ומנסה להתחמק מ-א' שמנסה לגעת בכדור (ראו תמונה). אם א' הצליח הם מחליפים תפקידים. בהמשך:

  • לאחר ש-ב' (עם הכדור) נתפס הוא מכדרר לכיוון הסל וזורק לסל פעם אחת. עכשיו הוא התופס ללא הכדור ובן הזוג בורח. 

  • שניהם עומדים זה מול זה, לכל אחד כדור המונח על כף היד. הם מיישרים את היד הפנויה, וכל אחד מנסה להפיל את הכדור של חברו תוך תנועה של רגל הציר.

(תרגול כדרור, רגל ציר, צעד וחצי, זריקה וכניסה לסל).

משחקוני רגל ציר כדורסל ענת דרייגור
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

2. תחרות רגל ציר

תחרות בין כמה קבוצות העומדות בטור מתחת לסל, כדור לכל אחת. מולן עומדות 4-3 ילדות ללא כדור

ולאורך המגרש (ראו איור). מספר 4 בטור מוסרת ל-1 העומדת מולה. עם קבלת הכדור, מספר 1 מבצעת תנועת רגל ציר, מוסרת ל-2 ועוברת למקומה. 2 מוסרת ל-3 ועוברת למקומה. 3 מכדררת, זורקת לסל ומכדררת בחזרה לסוף הטור. המטרה: ביצוע מיטבי של רגל ציר, בתנועה חדה ומהירה.

אפשרות: תחרות בין הקבוצות ללא זריקה לסל.

(תרגול רגל ציר, עמדת מוצא, מסירות, תנועה ללא כדור, זריקה לסל).

משחקוני רגל ציר כדורסל ענת דרייגור
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

3."טאצ'דאון"

שתי קבוצות בכל חצי מגרש כדורסל. המטרה - להניח את הכדור על הקו הנגדי. מותר להתקדם רק במסירות.

פיתוח: 

  • הנחת כדור על 3-2 חישוקים המונחים על הקו. הנקודה תיחשב רק אם הכדור הונח בתוך החישוק

  • הגבלות זמן אחיזת הכדור. למשל - לא יותר מ-3 שניות

  • חובת מספר מינימלי של מסירות להגברת שיתוף הפעולה הקבוצתי. למשל - 3 מסירות לפחות לפני הנחת  הכדור

  • הגבלת כיוון המסירה - רק קדימה. ואו כולם חייבים לעבור את חצי המגרש.

  • הנחת קונוסים (במקום החישוקים) על הקו. פגיעה באחד מהם מקנה נקודה (כדי שהכדור לא ייזרק ממרחק רב תוחמים גבול הזריקה).

  (תרגול תנועת רגל ציר, מסירות, תנועה ללא כדור).

ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

משחקונים נוספים בספר

טליה ואלה נשיאל
יוגב דפנה צוקרון , ענת דרייגור
 למברה זה סוזה , ענת דרייגור דורון למברה דה סוזה, דולב
bottom of page