top of page

התקפת היחיד

 יתרון מספרי במצב של 1 על 0 במגוון תנועות התקפיות.

המטרה: יצירת יתרון (1 על 0) על הגנה בסל מהיר וב 100% הצלחה. זהו מצב שאליו אנחנו שואפים!
 עקרונות והדגשים ליתרון מספרי כללי:

 • יצירת יתרון התקפי לפני שההגנה מסתדרת.

 • מצב של יתרון מספרי של 1 על 0, המתקיף ללא מגן. נוצר לרוב אחרי ריבאונד, הוצאת חוץ, אחרי סל ומסירה ארוכה, חטיפת כדור או איבוד כדור של היריב, כדור ביניים לאחר חסימה, אי ערנות הגנתית ובריחת המתקיף  ללא כדור מהמגן.

 • 1 על 0 הוא למעשה יתרון מוחלט של ההתקפה על פני ההגנה וחייבים לתרגל אותו על מנת שאחוז הניצול שלו  כדי לעשות סל יהיה גבוה ביותר.

 • במצב של יתרון התקפי על מגן עדיפות הכי פשוטה ויעילה להיכנס לסל בזווית 45 בין אנך הלוח לאנך החישוק לכוון הזריקה לפינה עליונה הריבוע הלבן. כניסה בצעד וחצי לסל מהיר והחלטי. למתחילים, עדיפות לזריקה עילית ובהמשך תחתית  הניתנת ביתר קלות לחסימה של המגן גם אם הוא מגיע באיחור קל 

יתרון מספרי במצב של 1 על 1 במגוון תנועות התקפיות.
מגוון תנועות לעבור מגן בכניסות לסל.
מטרת הטעיות:

 •  להוציא את המגן משיווי משקל.

 •  לערער את הביטחון העצמי של המגן.

 •  ליצור מרווח פעולה בין המתקיף למגן.

 •  הקניית יתרון טכני למתקיף במרחב ויצירת אשליה מדומה המהווה מעין מסתורין לביצוע בפועל.

הדגשים :
בעת ביצוע ההטעיה יש לשמור על טכניקה נכונה, מהירות תגובה וכוח מתפרץ, למצוא את נקודת התורפה של המגן.
יצירת מגע פיסי, כניסות עם פנים לסל מאזור פינות קו העונשין (ELBOW) קשות יותר להגנה ולעזרה בהגנה בהתאם.

יתרון מספרי בתנועות גו לסל

מטרה: מגוון תנועות ליצירן יתרון התקפי על מגן
הדגשים:

 • גו לסל, הטעיות והתמצאות במרחב ביחס למצב הגוף ומיקום הסל.

 • זווית המסירה צריכה להיות כך שבין המוסר, המקבל והטבעת יש קו ישר.

 • מצב אידיאלי: נעילת המגן תהיה כמה שיותר קרוב לטבעת, והשחקן המקבל את הכדור יסמן עם היד הרחוקה המגן, ולשם יכוון הכדור. להיזהר מהפרת 3 שניות

 • אם הנעילה היא רחוקה מהסל כדאי להוציא כדור החוצה ולנעול שוב על קווי (Low Post - Mid Post - post High) לאורך קווי מלבן, מחוץ לאזור הצבע.

 • בתפיסת עמדה על האותיות: LOW- MID POST (חייבים לשמור על יציבות) עמדה רחבה, נמוכה מרפקים החוצה בטווח הצלינדר. ולהיות מסוגלים לבצע עם החלק  גוף עליון הטעיות תנועה, זריקה, מסירה.

 • משחק מתחת לסל-בצבע זהו משחק עם הרבה מגע פיסי ליצירת יתרון על המגן. ובלחץ של זמן עד 3 שניות.

bottom of page