top of page

משחקוני זריקה לסל

1. חיסול יתושים

ישנם 60 יתושים שצריך לסלקם. חברי הטור, הניצב על קו העונשין, זורקים לסל בזה אחר זה.

כל קליעה מחסלת 10 יתושים, וכל החטאה מוסיפה 5 יתושים. המטרה היא להגיע ל- 0 יתושים.

אפשרויות: 

  • תחרות בין שתי קבוצות:  לכל קבוצה 15-10 כדורים – יתושים. המטרה: להישאר ללא יתושים.אחרי כל קליעה הכדור מונח בצד. הקבוצה המנצחת היא זו שנותרה ללא כדורים (יתושים).

  • בהמשך ניתן למקם את הכדורים של כל קבוצה במרכז המגרש, כך שיש צורך לרוץ כדי לקחת כדור, לכדרר לסל ולזרוק או לחדור לסל לפני הזריקה.

2. "בַּית - שדה" בכדורסל

המשחק מתנהל באופן הבא: שתי קבוצות – בית (א') הצהובים  ושדה (ב') הכחולים, שחקן מקבוצת הבית (א1) זורק כדור ומנסה לצבור נקודה על-ידי מעבר ב-5 תחנות (שמיקומן נקבע מראש). השלמת סיבוב מקנה לקבוצתו נקודה. קבוצת השדה, המפוזרת במגרש, יכולה לפסול את א' על-ידי קליעה לסל של ב1 (המבוצעת ממקום מסומן- פס באיור), ואז א' אינו יוצא מהמשחק אלא נסוג לתחנה קודמת (לילדי כיתות א'- ב', שמתקשים בקליעה לסל, ניתן לאפשר  פגיעות בחישוק הסל). המטרה: קבוצת הבית צריכה לצבור נקודות רבות ככל האפשר. בסיום הסיבוב, קבוצות הבית והשדה מתחלפות ביניהן.

אפשרות: בַית-שדה בשני כדורים: בידי א' מקבוצת הבית שני כדורים. את אחד מהם הוא זורק לקבוצת השדה, ואת השני הוא מכדרר תוך הקפת הקונוסים המוצבים סביב המגרש. במקביל, א' מקבוצת השדה זורק לסל עד ש-א' מקב' הבית סיים את הסיבוב והגיע לנקודת ההתחלה שלו. בכל פעם מחליפים את נציג הקבוצה הזורק לסל. נספרות הקליעות שצברה קב' השדה. בסיום הסיבוב, קב' הבית והשדה מתחלפות ביניהן.

(תרגול קליעה ערוכה לסל, תחרות - דיוק בלחץ חברתי ובלחץ זמן, ריצה מהירה בכדרור וללא כדור).

ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

3. קליעות "5-3-1 "

זוגות, לכל זוג כדור (או לכל אחד). על מגרש הכדורסל מסומנים עיגולים, שכל אחד מהם מקנה ניקוד: 1 - 3 - 5 נק', ככול שהעיגול רחוק יותר מהסל, הניקוד גבוה יותר. כל אחת בתורה זורקת לסל מהעיגול שבחרה. הניקוד נצבר, והמטרה של כל זוג היא להגיע יחד ל-25 נקודות.

אפשרויות:

  • פעילות בשלישיות או בקבוצות גדולות יותר

  • להגברת התנועה, כל זוג חייב לעבור בכדרור מסל אל סל לאחר שתי זריקות או יותר.

(תרגול תנועה בכדרור מסל אל סל, קליעה לסל).

ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

4. "ג'וקר וקליעה בתנועה"

שתי קבוצות במגרש כדורסל. 6-3 קונוסים מונחים על קו הרוחב של המגרש בשני הסלים, כדור אחד (כדורסל/יד/עף/ספוג) לכל קבוצה. המטרה - לפגוע בקונוס אחד או יותר. כל קבוצה מתקדמת במסירות לעבר הקונוסים שלה. אפשר לחטוף את הכדור. זריקה לעבר הקונוס יכולה להתבצע רק אם הייתה קודם לכן מסירה ל"ג'וקר" של הקבוצה (שיכול לנוע מקצה לקצה). כל מסירה חייבת לעבור דרך הג'וקר. לאחר שקיבל מסירה, הג'וקר מוסר לשחקן שקבוצתו שולטת בכדור. הערה: ניתן לסמן מהו המרחק המותר לזריקה כדי למנוע התקרבות רבה מדי לקונוס.

אפשרות: להוסיף ג'וקר לכל קבוצה ו/או להגביל את המסירות עד זריקה וכד'.

(תרגול תנועה ללא כדור, סימון נוכחות ונכונות לקבלת מסירה, מסירה מול הגנה וללא הגנה, הכנה לקליעה לסל).

ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

משחקונים נוספים בספר

רואן סבייח ,rawan sbeh, ענת דרייגור
עדן מצרואה, ענת דרייגור
ליאור קסטרו, ענת דרייגור
bottom of page