top of page

משחקוני עמידת מוצא ועצירה

1. תנועה משולבת בטור.

כדרור עצירה בעמידת מוצא, רגל ציר , מסירה ואו זריקה לסל.

הכתה מסודרת בטורים בקו רוחב מתחת לסל. הדגמה בזוגות או טור אחד - ראו וידאו. הראשון יוצא בכדרור קדימה, עוצר-בולם בשתי רגליים בעמידת מוצא, מבצע רגל ציר ופונה לכיוון השנייה בטור ומוסר לה, אחרי המסירה חוזר לטור. בדומה, השנייה מכדררת ומוסרת לשלישית. אפשרות לא למסור אלא לזרוק לסל להעביר כדור לראשון אחר הזריקה ולעמוד בסוף הטור.כך שלכל טור יהיו 3 כדורים.  

 (תרגול מיומנויות: כדרור, עצירה ועמידת מוצא, רגל ציר, מסירה, זריקה לסל).

2. תופסת "עמדת מוצא בחישוקים"

 מניחים חישוקים בצידי מגרש הכדורסל (כך שלא יפריעו לילדים במהלך ריצתם) ומשחקים תופסת (תופס אחד או שניים). הנתפס נעמד בעמדת מוצא בתוך החישוק. ניתן להצילו כאשר תלמיד אחר נעמד מולו, גם בעמדת מוצא (התופס אינו יכול להמתין יותר מ-2 שניות ליד הנתפס).

אפשרות: מי שאינו רוצה להיתפס נכנס לחישוק.

משחקוני עמידת מוצא - ענת דרייגור
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

3. בלימה – "תופסת קשת"

תופס אחד או יותר. הילדים נעים במרחב בכדרור. הנתפס עוצר בעמדת מוצא (הפישוק הוא הקשת בין רגליו), וכדי להצילו מגלגל אחד הילדים את הכדור בין רגליו.

אפשרות: זחילה בין רגלי הנתפס, ובזמן המעבר בין הרגליים, התופס אינו רשאי לתפוס את הנתפס ו/או את מצילו (הפעילות - ללא כדורים).

 (תרגול מיומנויות: עצירה ועמדת מוצא, כדרור/תנועה ללא כדור).

משחקוני עמידת מוצא - ענת דרייגור
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

4. עמדת מוצא מעל חפצים

חפצים בגובה של עד 30 ס"מ מפוזרים במגרש (קונוסים, טבעות, בקבוקים, תיקים, חולצות מקופלות וכיו"ב). ניתן לבצע את המשחקון עם כדור לכל ילד או ללא כדור. הילדים רצים או מכדררים במרחב תוך ניתור מעל החפצים המפוזרים. לשריקה יש לעצור בעמדת מוצא, לאחר ניתור בשתי רגליים או ברגל-רגל (בהתאם להוראת המורה), כשהחפץ נמצא בין הרגליים. כך אנו מדגישים את עקרון הפישוק בעמדת מוצא התקפית או הגנתית. 

אפשרויות:

  • מסתדרים בזוגות או שלשות ומבצעים מסירות בין כל החפצים. המסירה תתבצע כאשר בן הזוג מתייצב בעמדת מוצא שהחפץ בין רגליו והוא מוכן ב 10- אצבעות פתוחות לתפוס את הכדור.

     (תרגול עצירה ועמדת מוצא, כדרור, תנועה ללא כדור, בהמשך מגוון מסירות.)

משחקוני עמידת מוצא - ענת דרייגור
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור
ענת דרייגור - כדורסל משחקונים ותנועות

משחקונים נוספים בספר

נטע גנוסר ענת דרייגור
נויה שושני ענת דרייגור
בן לב ענת דרייגור  BEN LEV
bottom of page