top of page

משחקוני צעד וחצי וכניסה לסל

1. תופסת צעד וחצי

נתחיל עם 2 תופסים. מי שנתפס עומד מאחורי 2 חישוקים עם הכדור למעלה. ניתן להצילו בכך שמשתתף אחר מבצע צעד וחצי בתוך החישוקים עומד מולו ושניהם מבצעים מפגש עם הכדור.

המטרה: תרגול בסיסי של צעדי ה"צעד וחצי".

  • בהמשך ניתן לשלב אחרי פעילות של הצלה בחישוקים גם כניסה לסל פעם אחת בצעד וחצי.

  • לפזר חישוקים צמודים במגרש ובאופן חופשי מכדררים עד למצד חישוקים ומבצעים צעד וחצי 

(תרגול מהירות, זריזות, כדרור שינויי כיוון + צעד וחצי, כניסה לסל).

2. כניסה לסל בלחץ הגנתי

פעילות בזוגות ראו וידאו. לאחת הכדור בניסיון כניסה לסל בצעד וחצי, כאשר בת זוגתה לוחצת עלייה במגע פיסי. 

(תרגול כדרור, צעד וחצי, כניסת לסל תוך לחץ פיסי).

3. זריזות קבוצתית לצעד וחצי

תחרות בין שני טורים הממוקמים מתחת לסל, ללא כדור. מול כל טור, באמצע המגרש, ניצב כיסא שעליו כדור ובהמשך קונוס (ראו איור). לשריקה, הראשונה בכל טור רצה ומקיפה את הקונוס, חוזרת בריצה לעבר הכיסא, לוקחת את הכדור ומכדררת לצעד וחצי לסל המוצא A). לאחר הזריקה לסל (בין אם נקלע סל או לא), כל אחת מחזירה במהירות את הכדור לכיסא וחוזרת לסוף הטור שלה. השנייה בטור יוצאת לעבר הקונוס רק כאשר הכדור מונח על הכיסא. הטור המנצח הוא זה שסיים ראשון וצבר קליעות רבות יותר. מחליפים עמדות בין הטורים. הערה: כיתה גדולה נחלקת ל-4 טורים, שניים ליד כל סל. כניסות בצעד וחצי ביד ימין ובשמאל. 

(תרגול זריזות, כדרור + צעד וחצי, כניסת כוח לסל, זריקה לסל).

ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

4. צעד וחצי בקבוצות

 4 טורים עומדים על קו ה-3, לכל טור שני כדורים. הראשון בכל טור נכנס לסל הקרוב ואחרי הזריקה לוקח את הכדור החוזר, מוסר לבא בטור ועובר לסוף הטור שלו. וכך הלאה. בשלב הבא חברי הטור מתרגלים כנ"ל אך רצים לסוף הטור שממול (1 עובר ל-2, 3 ל-4 ולהיפך). ובשלב שלאחר מכן מחליפים באלכסון (באיור 1 ל-3 ו-2 ל-4 ולהיפך). אפשרות : התחלה עם השחקן האחרון בטור. כדור אחד בלבד  מונח על קו קשת ה-3 נק'. האחרון בטור מבצע "כיפים" בשתי ידיו עם חבריו בטור. בסיום, רץ לעבר הכדור מרים אותו ונכנס לסל בצעד וחצי. לאחר הכניסה מניח את הכדור בחזרה למקומו. וממשיכים באותו אופן.

   (תרגול מגוון כניסות וזריקות לסל).

ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

4. צעד וחצי באביזרים

שני טורים עומדים כשפניהם לסל, לפני כל אחד שני חישוקים (ראו תמונה 1). אפשרי גם טביעות כף רגל, שני חבלים או קונוסים מונחים (תמונה 2). כל ילד בתורו מבצע צעד וחצי בתוך החישוקים וזורק לסל. ניתן לפעול בכמה קבוצות, כל אחת מבצעת את התרגיל בזווית אחרת לסל. בשלב הבא - ביצוע כניסות כוח לסל מהצד (תרגול של כניסות מכל הצדדים, כדרור וזריקה ביד החלשה). בכיתה גדולה ייעשה שימוש בשני הסלים.

אפשרות: לימוד צעד וחצי וזריקה לסל בכניסה מאמצע המגרש בזריקה עילית או תחתית (הגשה).

(תרגול כדרור, צעד וחצי, כניסת כוח לסל, קליעה).

ANAT DRAIGOR ענת דרייגור
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

משחקונים נוספים בספר

שלמה בן גל
יעל חיטין
רוני לידור , RONY LIDOR
bottom of page