top of page

משחקונים למגוון מיומנויות

1. איקס מיקס דריקס - כדורסל

שלב ראשון:  לכל קבוצה 5 חפצים. המשתתפים עומדים בשני טורים. המטרה להגיע ראשונים למבנה של קו רציף בן שלושה חפצים זהים. במצב כזה מכריזים על קבוצה המנצחת ומתחילים בסט נוסף.. נניח עד 5 נצחונות לקבוצה. הראשונים מכל טור יוצאים, מניחים חפץ וחוזרים לסוף הטור של קבוצתם. השני בטור יוצא לאחר "כיף" עם הראשון וכך הלאה. 

שלב שני: לכל קבוצה 3 חפצים בלבד. במידה ואין הכרעה יש אפשרות לרביעי והלאה להחליף מיקום של אחד החפצים כך עד ניצחון (כלומר, הגעה ל - 3 חפצים זהים ברצף).

שלב חשיבתי מאתגר: רק 2 חפצים בתבנית. הסבר: ראשון ושני מניחים חפץ. השלישי ומעלה מחויב להניח חפץ במקום פנוי ובמקביל לקחת חפץ של קבוצתו המונח במקום שונה ולהעבירו לבא בטור, כך שתמיד יהיו 2 חפצים בתבנית. למעט מקרה שניתן להכריע את המשחק בניצחון. 

הדגשים: לא ניתן להמתין ליד התבנית יותר מ-3 שניות כאשר מיקום הקבוצה כולה קרוב לתבנית, כך מלחיצים את המחליט.ה)

שלב שני: 3 חפצים, הזזה אם אין הכרעה 

שלב ראשון: 5 חפצים עד הכרעה

שלב מאתגר - 2 חפצים בלבד בתבנית 

משחק כדורסל 

מגוון פעילויות בכדורסל למשחק איקס מיקס

2. גלגל המשימות

מכינים מראש גלגל משימות עם חוגה (ראו איור). כל הבנות יושבות במעגל, 5 כדורים למעגל. כל ילדה, בתורה, מסובבת את החוגה. המשימות לביצוע הן כדלהלן:

  • בחרי 4 בנות וכדררי יחד עמן מסל אל סל.

  • כדררי סביב המעגל וזרקי לסל פעם אחת.

  • קפצי במקום 10 פעמים בידיים למעלה האוחזות בכדור.

  • כל הקבוצה מסתדרת בזוגות. הן מבצעות 10 מסירות ביניהן, ולאחר מכן לכל בת זוג אפשרות לזרוק לסל.

  • הזמיני חברה ושחקי מולה 1X1.

  • אמרי למי שיושבת משמאלך מה את מעריכה אצלה במשחק כדורסל.

  • צייני 3 שמות של שחקני כדורסל (נשים ו/או גברים) הנערצים עליך.

  • בחרי 5 שחקניות ושחקי יחד עמן 3X3 בכל המגרש.

ניתן לבחור עוד ועוד משימות כיד הדמיון הטובה.

3. "4 פינות"

4 קבוצות בכל פינת מגרש, לקבוצות מס' 1 ו-3 כדורים (ראו איור). הראשונה מקבוצה 1 מכדררת עד לאמצע המגרש (A), מוסרת (B) לראשונה מקבוצה 2, רצה (C) לקבל ממנה בחזרה את הכדור ליד קו העונשין (D) וזורקת או נכנסת לסל (E). בסיום המסלול היא עוברת ללא הכדור לטור 2 (F). הראשונה מקבוצה 2, שמסרה לה, לוקחת את הכדור החוזר ועוברת לטור 3 (G).

בו-זמנית ובאותו אופן מתנהל טור 3 עם טור 4: הראשונה בטור 3 מוסרת לראשונה בטור 4, רצה לקבל את הכדור, זורקת לסל ועוברת לטור 4 ללא כדור. 3 לוקחת את הכדור החוזר ועוברת לטור 1. המטרה: תרגול כל המיומנויות – מסירה, כדרור וזריקה לסל - בתנועה שוטפת קבוצתית.

 למתקדמים: תנועה להשתחררות לפני קבלת כדור ולחיתוכים לסל כגון  V Cut, L Cut , B Door (דלת אחורית), תן ולך ועוד

4. יתרון מספרי: 3X2, 2X1

שלושה טורים מתחת לסל, לראשון בטור האמצעי כדור. אם הוא מוסר את הכדור לזה שמשמאלו, אזי חבר הטור השמאלי מתקיף עימו מול השלישי (זה שבטור מימין). משחקים 2X1. בתום התרגול השחקנים נשארים בסל הנגדי, ושלישייה נוספת יוצאת. יש כאן אלמנט של הפתעה - מי השומר? הוא נקבע על-פי מסירה של השחקן האמצעי.

אפשרות; שני שחקני הגנה מתייצבים בסל השני (ראו איור). שלושה שחקנים מתקדמים לסל הנגדי במסירות דרך האמצע (האמצעי מוסר ימינה, מקבל בחזרה, מוסר שמאלה ומקבל בחזרה). שם הם מתקיפים מול שני שחקני הגנה. מי שזרק לסל או איבד כדור בגלל חטיפה הופך למגן משחקים 2X1 תוך פעילות לעבר סל הנגדי - בחזרה לנקודת המוצא.

המשך איקס מיקס דריקס

 המשך משחקוני איקס מיקס דריקס

צעד וחצי מוצלח ניתן להניח חפץ

שילוב מכשולים

זריקה לסל

משחקונים נוספים בספר

נתן אקשטיין
גבי אקשטיין, ענת דרייגור
שלומי גולדברג
איציק בן מלך
bottom of page