שינוי כיוון

שינויי כיוון תוך כדרור

 השימוש בשינוי כיוון נועד להתמודד עם המגן תוך כדי תנועה עם כדור, במטרה ליצור יתרון עליו. שינוי כיוון מלווה גם בשינוי קצב, מהירות וזווית תוך הטעיית הגוף, רמיית המגן תוך שמירה על הכדור בכל מהלך. שלבי הלימוד של שינויי כיוון בסיסיים הם כדלהלן כפי שצוין, הלימוד הוא ביד החזקה והחלשה

שינוי כיוון קדמי (יציאה ברגל נגדית לרגל הבלימה)

מבוצע כאשר המגן רחוק או קרוב יחסית ולא לוחץ. התנועה נעשית ברצף.

אבל נלמדת בשלבים: כאשר יד ימין מכדררת:

א. ניסיון לעבור המגן מימין כאשר הגוף והראש משכנע לכיוון. בזמן שמגן נע לסגור קו תנועה זה, תבוצע בלימה קלה ברגל ימין;

ב. העברת כדור מהירה דרך הקרקע, מתחת לברכיים בתנועת מטוטלת (מעט אלכסונית) לצד יד שמאל, הרחקת הכדור מהמגן;

ג. יציאה מהירה בכדרור דרך הצד הנגדי - שמאל, ברגל שמאל אח"כ רגל ימין.  כאשר רגל ויד ימין עוזרות בשמירת הכדור עם מעבר המגן

 

הערות: כאשר הכדרור ביד שמאל התנועה הפוכה. יש שינוי כיוון קידמי עם יציאה באותה רגל אלכסונית

כאן יוצג: שינוי כיוון קדמי, יציאה ברגל נגדית.

רוצה ללמוד בשלבים איך עושים זאת

שינוי כיוון אחורי ׁׁׁ(סבסוב) 

שלבי לימוד: במצב שהשומר קרוב יחסית:

א. מחברים את הסבסוב לכדרור הגנתי - חצי גוף כלפי המגן, יד אחת שומרת על הכדור ושנייה מכדררת רחוק מהמגן. ב. סיבוב על רגל ציר, הרגל השנייה עוברת אל מעבר לקו השומר, גריפה והעברת הכדור ליד הנגדית. האפשרויות לגריפת הכדור

הלימוד בהתאם ליכולת ולגיל הלומד הן:

א. גריפה מלאה; הדגש הוא על סבסוב מהיר, מבלי לאבד שיווי משקל, היד המכדררת מעבירה את הכדור החוצה, והשנייה רק מקבלת את הכדור בצד השני ומאפשרת את היציאה המהירה. החלפת הידיים מבוצעת רק בסיום הסבסוב עצמו.

ב. מכדררים ביד אחת ואז, במהלך הסיבוב, גורפים ביד השנייה ויוצאים קדימה. את הסבסוב מבצעים קרוב למגן ככל האפשר.

ג. לצורך לימוד התנועה ניתן לאפשר גם 3-2 הקפצות תוך סיבוב ׁׂׂשל הגוף בכדרור. בסיום, מתרגלים ללא כדרור ביניים ומבצעים את התנועה בשלמותה.

שינוי כיוון בין הרגליים

מעבירים את הכדור בין הרגליים ומשנים כיוון ומהירות. 
הלימוד מבוצע בשלבים: מכדררים עד נקודה מסוימת המדמה הגנה. למשל קונוס, ביד ימין, עוצרים בפסיעה, רגל שמאל לפנים, וממשיכים לכדרר; לשריקה, מעבירים את הכדור מיד ימין, בין הרגליים, ליד שמאל ויוצאים במהירות לצד השני,
רגל ימין פוסעת קדימה.
מומלץ לא ללמד דרך השלם אלא דרך החלק. שלבי הלימוד נלמדים על-פי עקרון הפירמידה – השלב הבא מתבסס
על קודמו. התרגול: חלוקה לזוגות והדמיית שמירה, אפילו עם כיסאות או קונוסים. יש לשים לב לבטיחות הילדים.

סוגי שינוי כיוון תוך כדרור: קדמי, בין הרגליים, מאחורי הגב, השהיה, הטעיית כתף, הטעיית תיפוף ושילוב , חצי סבסוב , שינוי כיוון קדמי כפול ועוד רבים ומשולבים

שינויי כיוון והטעיות לפני כדרור

השימוש בהטעיות גוף לפני כדרור נועד ליצור יתרון התקפי על המגן בכך שהטעיה עם כדור ביד מאלצת את המגן להעלות או להוריד את מרכז הכובד של גופו ולערער את שיווי המשקל שלו, במטרה ליצור יתרון לזריקה, למסירה ו/או לחדירה לסל. ההטעיות מלוות בשינוי כיוון התנועה ותנועה על רגל ציר תוך שינוי קצב וזווית.

הטעיות עיקריות בסיסיות:

הטעיית קליעה: לשכנע! להרים את הראש והכדור עד לגובה הסנטר. קליעה או חדירה לסל או מסירה.

הטעיית מסירה: מבט והושטת ידיים עם הכדור למי שרוצים למסור במקביל תנועת רגל לכיוון המסירה ושינויי כיוון למסירה, חדירה או זריקה לסל. 

תלישה: rip /swing העברת כדור מצד לצד מתחת לברכיים, במטרה להוריד את מרכז הכובד של המגן. ניתן לנתר לזריקה לסל אם המגן התכופף או לחדור לסל. במקביל, יש להסתכל על מצב הידיים של המגן. ידיים למעלה מאפשרות לרוב חדירה לסל ומסירת הקפצה, בעוד ידיים למטה מאפשרות זריקה לסל או מסירה.

הטעיית חדירה לסל: Jab step בחירת רגל הציר ועבודה עם הרגל השנייה שנכנסת לאזור גופו של המגן או לצדדיו ומנסה לבדוק את תגובתו.

הטעיית תלישה rip- swing

הטעיית קליעה

הטעיית מסירה

הטעיית חדירה jab step

מגוון שינויי כיוון