top of page

משחקוני מסירות ותפיסות

1. מסירות "שרידות במעגל"

ארגון קבוצות במעגל, דוגמה לפעילות במעגל אחד - ראו  וידאו. כדור אחד במעגל. מסירה לחבר.ה בקבוצה, עם תפיסת הכדור מחייבת ירידה לעמידה שפופה בקרב שני הילדים הנמצאים לצידי מקבל המסירה -תופס הכדור. ממשיכים במסירות בחוקיות זו.  מי שטועה יוצא מהמעגל (למשימת פעילות אחרת). עד 3 שורדים אחרונים.

 (תרגול מסירות, תפיסת כדור, מהירות תגובה ).

2. שיתוף פעולה בשני טורים

שני טורים עומדים במקביל, ראו וידאו. מתחילים פשוט עם כדור אחד. החוקיות: מסירה לחברה ממול וריצה,ללא  הכדור, לתחילת הטור שלה. בדומה, מי שתפסה את הכדור מוסרת לבת זוגתה ממול ורצה אחרי המסירה לתחילת הטור שלה. 

  •  ניתן להוסיף כדורים.

  • לשנות טור לאחר המסירה. כלומר ריצה לתחילת הטור הנגדי

  (תרגול מגוון מסירות בתנועה, זריזות ומהירות בעת הוספת כדורים).

3. מסירות "4 פינות חצי מגרש"

4 קבוצות בנות 3 ילדים, ניצבות כל אחת בפינה של חצי המגרש - ראו וידאו. מתחילים עם כדור אחד. הראשון בטור 1 עם הכדור. מוסר לראשון בטור 2 בפינה הימנית שלו (תנועה בניגוד לשעון) ומקבל ממנו מסירה חזרה תוך תנועה מסירה של הראשון מטור 1 לכיוון הראשון בפינה של טור 3. לאחר מסירה נעמד בסוף טור 3. במקביל יוצא הראשון מטור 2 לכיוון פינה ימנית לטור 3 (אחרי שמסר לראשון מטור 1) ומקבל כדור מהראשון של טור 3, הוא מוסר לראשון בטור 4 ונעמד בסוף טור זה. וכך הלאה..

  • ניתן להוסיף כדורים לתנועה מהירה ובהתאם להוסיף ילדים בכל קבוצה 

     (תרגול מסירות בתנועה, תפיסת כדור, תאום וריכוז ).

4. מסירות "שלוש קבוצות"

3 קבוצות, כל אחת מסומנת בצבע שונה. כדור אחד. לכל קבוצה נציג/ה בתוך עיגול (המסומן בגיר או בסרט) (ראו  איור). קבוצה אחת מוסרת בין חבריה, בעוד שתי הקבוצות האחרות מנסות לחטוף את הכדור. המטרה של כל קבוצה היא למסור לנציג/ה שלה. אם הצליחה בכך היא זוכה בנקודה. בעת תפיסת הכדור הנציג רשאי לדרוך מחוץ לחישוק ברגל אחת בלבד. מטרת כל קבוצה להגיע ל-10 מסירות ברצף.

 (תרגול מסירות, תפיסת כדור, תיאום קבוצתי, הגנה, תנועה ללא כדור).

משחקוני  מסירות ותפיסות כדורסל
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

5. תנועה בזוגות באמצע המגרש

זוגות, לכל זוג כדור. הם מבצעים ביניהם מגוון של מסירות תוך כדי תנועה עד לקליעה לסל ובחזרה לסל השני. בסיום, שניהם מקיפים את המגרש כדי לא להפריע לזוג הבא.

     (תרגול מגוון מסירות בתנועה, קואורדינציה ותיאום בין הזוגות, קליעה לסל).

משחקוני מסירות ותפיסות כדורסל
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

6. מסירה וירידה שפופה

כמה טורים. מול כל אחד, במרחק 3-2 מטרים, עומד נציג (א') ובידו כדור. א' מוסר לראשון בטור, וזה מוסר בחזרה ויורד לעמידה שפופה וכך עד סוף הטור (ראו איור). הערה: במידת הצורך, א' מתקרב לטור. אחרי שהאחרון בטור קיבל את הכדור הוא מכדרר לפנים ומחליף את א' וכך הלאה.

אפשרויות:

  • תחרות בין הטורים.

  • התארגנות במבנה של טור מול טור ומסירות באותו אופן.

  (תרגול מגוון סוגי מסירות, תפיסת כדור).

יגמשחקוני מסירות ותפיסות כדורסל
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

7. מסירות באלכסון בשני טורים

שני טורים – א' ו-ב', מול הסל, לכולם כדורים למעט לראשונים בכל טור (ראו איור). הראשונים נעים לצדדים ומקבלים בו-זמנית מסירה מהשני בטור הנגדי, זורקים לסל, לוקחים את הכדור החוזר ורצים לטורים הנגדיים. הבאים בטור, ללא כדורים, רצים לעמדות ומקבלים מסירה מהשלישי בטור הנגדי. ניתן לשנות עמדות זריקה לסל.

(תרגול סוגי מסירות, תיאום קבוצתי, בהמשך זריקה לסל).

משחקוני מסירות ותפיסות כדורסל
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

משחקונים נוספים בספר

יפתח אופיר, ענת דרייגור,  ANAT DRAIGOR
איליי זינדר, ענת דרייגור
ענבר אילת, ענת דרייגור
bottom of page