top of page

זוגות בהתקפה

מטרה: ליצור יתרון התקפי ( 2:0, 2:1, 2:2) התקפה מתפרצת, משחק קבוצתי קטן, העדפת מסירה לשחקן פנוי קרוב לסל ללא מגן.
עקרונות: ריווח! במשחק. לא לשחק לרוחב אלא לעומק, ליצור זוויות מסירה, קריאת המצב על מגרש וקבלת החלטות תחת לחץ.

2 על 0 : המצב האידיאלי לסיים בסל. אם בן הזוג ללא הכדור קרוב יותר לסל וללא מגן יש למסור לו. 

2 על 1 :  
• ריווח בין המתקיפים להקשות על המגן.
• חדירה לסל של אחד המתקיפים לצורך משיכת המגן אליו.
• במידה והמגן לא מגיע ואו מאחר, אזי כניסה מהירה לסל.
• במידה ומגן מגיע ומנסה לסגור קו תנועה. יש למסור לבן הזוג הפנוי והקרוב יותר לסל. עמדת השחקן הפנוי

  המקבל מסירה כאשר הוא לא עומד בקו ישר ביחס לכדור אלא קדימה או אחורה למנוע מסירת רוחב ובכך

  להקשות על ההגנה. (בעיקר ב 2 על 2)
• מסירה עילית או הקפצה נוחה יותר לתפיסה כאשר שחקן חותך לסל במהירות וצריך לסדר רגליים 
• בכל פעולה מבט קדימה ראיית המצבים בטווח זווית רחבה. וקבלת החלטה נבונה.

2 על 2 : (התקפה ללא חסימות לגיל הצעיר)  

 

תנועות ללא כדור:

1 השתחררות מהמגן לקבלת כדור:  V CUT - L CUT - CURL - סיבסוב - עמידה צידית על המגן וכד'

2 תנועות לעבר הסל:B DOOR - GIVE AND GO - FRONT CUT - BACK CUT וכד'
 

תאום זוגות בהתקפת כדורסל
bottom of page