top of page

מסירות

המטרה: יצירת יתרון מהיר יותר מכדרור על ההגנה. (עידוד קבוצתיות = משחק קבוצתי יעיל יותר בהתקפה ובהגנה ממשחק אנוכי) חייב קשר עין עם מקבל המסירה!

להלן פרוט מסירות בסיסיות :

מסירת חזה 

לא הכי שימושית במשחק ומלמדים אותה כמסירה בסיסית, עמידת מוצא, אחיזת כדור, שימוש ברגל ציר, עבודה עיקרית של פרק כף היד, מרפקים לצד הגוף.

המטרה שתהיה מסירה חדה מחזה לחזה או לכיוון המסמן מקבל המסירה, הכדור צריך לצאת במהירות. הושטת רגל קדימה בעת המסירה מאפשרת הגדלת טווח המסירה יש להימנע מהרמת הרגל השנייה היא-רגל ציר לפני שחרור מסירה. במקביל למסירה מלמדים תפיסה. כשרוצים לקבל מסירה צריך לסמן לקבלת הכדור בפתיחת 10 אצבעות. (אצל ילדים מניעה מקבלת הכדור בפנים או באף).

מסירת שני שליש (הקפצה) 

כמו מסירת חזה רק שמוסרים לכיוון הקרקע הגוף יותר נטוי גו ישר ונטוי קדימה כדור מופנה תחילה לקרקע הנוחת במרחק 2/3 ממוסר המסירה.  (מרחק 1/3 ממקבל המסירה ) ובהמשך מגיע לידיו של בן הזוג. 

מסירה עילית

אחיזת הכדור בשתי ידיים, להביא את הכדור מעל הראש (לא מאחור). מסירה חדה 

מסירה צידית סגורה 

שמירה קרובה ולוחצת של המגן. רגל יוצאת באלכסון החוצה, מפנים את צד הגוף והכתף למגן מצב ידיים כמו צידית פתוחה. מסירת הקפצה או ישירה.

 

מסירה צידית פתוחה

 מתמודדים עם שומר קרוב ׁׁׁׁ(אך יחסית לא לוחץ). לפתוח זווית מסירה תוך פתיחת רגל הצידה שתי ידיים אוחזות בכדור (מבוגרים יד אחת אפשרית) יד תחתונה מקבילה לקרקע. מסירת הקפצה דרך הרצפה או ישירה.

איתור טעויות שכיחות של מתחילים לכל סוגי המסירות:

  • המסירה איטית ובקשת

  • אי שימוש בצעד תנופה קדימה והכדור אינו מגיע למקבל. במסירת הקפצה כדור גם אינו נוחת במקום נכון.

  • קושי בשימוש נכון של סוג מסירה, כאשר מגן קרוב ולוחץ את אוחז הכדור ואו את מקבלו

  • תיזמון ביצוע המסירה לא טוב כך שההגנה מצליחה להסיט או לחטוף כדור

תיקון: לשקף את העקרונות וההדגשים לכל סוג מאופיין של מסירה, מנח הגוף, זווית מסירה וקבלה ליישום ביצוע נכון ולתרגל שוב ושוב.

מסירת כתף

מסירה לטווח ארוך. שתי ידיים אוחזות, כדור בגובה הגבה/אוזן, לקיחת תנופה לאחור, רגל נגדית מושטת קדימה. סיום מסירה ביד אחת הושטת רגל קדימה בעת המסירה מאפשרת הגדלת טווח המסירה ואיזון הגוף.

מסירת דחיפה

מתבצעת בדחיפת הכדור ביד אחת ישירה או דרך הקרקע או תוך כדרור.

bottom of page