top of page

880 משחקונים

 משחקונים בכדורסל

חדש - 15 משחקונים בוידאו  כאן

ANAT DRAIGOR BASKETBALL BOOK

המשחקונים יכולים לשמש כחימום כללי וספציפי או סיכום של נושא הלימוד כמשחק משלים. מעבר בין נושאים, הפוגה מתודית ומסרים חינוכיים. ברוב המשחקונים והתנועות המוצגים כאן ישנה אפשרות לתרגל מגוון רחב של מיומנויות בכדורסל בו זמנית. המבנה המפורט לכמה נושאי מיומנויות ספציפיות בכדורסל, הינו לצורך מתן דגשים בהוראה, בלמידה ובתרגול.

מטרת המשחקונים:

חימום: על ידי העלאת טמפרטורת הגוף והכנתו לפעילות אינטנסיבית בהמשך. במהלך האימון - פיתוח מרכיבי כושר גופני.

תרגול מיומנויות בכדורסל: התמקדות בדרך המשחק וההנאה בהדגשים מקצועיים להצלחה בביצוע המיומנות באופן מהנה ומשפר. כמו גם, תרגול בהתמצאות מרחבית, מיקוד, ריכוז, עמידה מול אתגרים וקבלת החלטות בתנאי לחץ.

היבטים חינוכיים: שיתוף פעולה וחופש לביטוי כשרון אישי, עבודת צוות ותאום קבוצתי, הגינות, פרגון, ויתור, מחויבות, כיבוד חוקי המשחק וגיבוש קבוצתי.

חלק מהמשחקונים ידועים ומוכרים שהוסבו והותאמו להכנה למשחק הכדורסל, לחלקם ניתן שם אחר ברוח התקופה ונוספים הם יצירה מקורית משותפת עם חניכים. 

ספר כדורסל חדש ענת דרייגור

"בכל פעם שאנו מלמדים את הילדים דבר-מה, אנו מונעים מהם את האפשרות להמציא אותו".  (ז'אן פיאז'ה)

bottom of page