top of page

וינגיט שנה ב' משימה מעשית ועיונית-שינוי כיוון 

שינוי כיוון קדמי -תמונה2.png

המשימה: הגשת 2 קבצים

1. קובץ וידאו: לבצע באופן מעשי ואישי שינוי כיוון קידמי ובהמשך הסבר ומתן הדגשים (יציאה ברגל נגדית) לצלם הביצוע בוידאו בנייד ולהעלות סירטון למודל כקובץ וידאו.

אנא תרגלו מיומנות זו הרבה פעמים ושילחו את הביצוע הטוב ביותר שלכם

2. קובץ וורד: להוריד ממערכת המודל "שלבי לימוד מיומנות".

ולענות על סעיפים: 1- 4 - 5 - 8 ולצרף למטלה במודל .

להלן ההוראות ביצוע קובץ 1 וידאו:

1. אורך הסירטון יהיה בין 50 ל- 80 שניות (אילוצי מערכת עד כובד של MG100)

 במידה ויש צורך תחלקו ל-2 סירטונים

2. שינויי הכיוון יבוצעו בתרגול שתי הידיים בין 3 מכשולים המדמים מצב של שחקני הגנה, שיש צורך לעבור אותם בשינוי כיוון קידמי ללא הפסקת הכדרור. (ניתן להציב מגינים בדמוי קונוסים - בקבוקים - תיקים וכדומה). פעילות עם כל כדור קופץ בערך בגודל כדור כדורסל. 

3. תוכן הסירטון: ביצוע 3-4 סטים של שינוי כיוון קדמי. בהמשך עליכם להדגים המיומנות בפני הילדים באופן איטי ולהוסיף הדגשים ועקרונות לביצוע נכון, במעבר מגן מצד ימין ובמעבר מצד שמאל.

4. זוית הצילום תבוצע עם פנים למצלמה וחזרה עם הגב, כך שניתן לראות את כל הגוף כולל המגינים. 

הערות צילום חשובות: 

  • נא לצלם כאשר הנייד הוא לרוחב. לקלוט את כל הגוף והמגינים.

  • נא לבדוק במחשב שהצילום לא מוגש הפוך למרות שבנייד הוא כביכול בסדר.

5. יבחר הביצוע הטוב ביותר מכל הניסיונות של שינוי כיוון קדמי ביד ימין ובשמאל  ובמקביל ההסבר והדגשים בביצוע נכון של המיומנות.

הציון יורכב מ-2 הקבצים. הגשה עד 27.6.2020

logo_hebrew.jpg

לפניכם דוגמה לתוכן הגשת הסירטון של ההדגמה האילמת. עליכם להוסיף קטע נוסף בסיומו, ובו ההסבר כיצד לבצע מיומנות מורכבת זו; שינוי כיוון קדמי (יציאה ברגל נגדית לרגל הבלימה) תוך מתן הדגשים פיסיים במטרה שילדים יצליחו לבצע המיומנות. 

בחוץ

בהסגר בבית

לסקרנים: שינוי כיוון קידמי (יציאה ברגל נגדית) עם הגנה אקטיבית

תרגילי הכנה מומלצים 

in-out-with-crossover-basketball-dribbli
bottom of page