top of page

משחקוני כדרור ושינוי כיוון

1. "הקדרים בכדרור"

שורה על קו הרוחב מתחת לסל, לכל אחד כדור. מול השורה, בצד השני של המגרש, עומד התופס. הוא צועק "הקדרים באים " , השורה על קו הבסיס עונה יחד: "איך הם באים ?" הוא נותן הוראה בקול רם, הכוללת משימה בכדרור כמו "כדרור ביד ימין". כל השחקנים, כולל התופס, מבצעים זאת תוך חציית המגרש לצד השני. המטרה - לא להיתפס. מי שנתפס מצטרף אל התופס והמשחקון מתחיל מחדש.  אפשר להורות: כדרור ביד שמאל, כדרור צידי/אחורי/בשינויי כיוון, כדור בתוך החולצה וכיו"ב.

(תרגול כדרור, תנועה ללא כדור ועמו, שינויי כיוון, זריזות מהירות, הטעיות).

משחקוני כדרור ושינוי כיוון -ענת דרייגור
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

2. קונוסים עומדים ושוכבים

שתי קבוצות, לכולן כדורי סל. כ-20 קונוסים מפוזרים במגרש  (חלקם עומדים ו-חלקם שוכבים, ראו תמונה). קבוצה א' (בחולצות צהובות צריכה להעמיד את הקונוסים, וקבוצה ב' (בחולצות כחולות) צריכה להשכיבם – הכול תוך כדי כדרור ובזמן קצוב (למשל – דקה). לאחר השריקה לסיום סופרים למי משתי הקבוצות יש מספר רב יותר של קונוסים (כאמור, לקב' א' – קונוסים עומדים ולקב' ב' – שוכבים).

    אפשרות: מעמידים את כל הקונוסים, ושתי הקבוצות מבצעות מגוון רב של שינויי כיוון תוך כדרור: קדמי, אחורי, השהיה, בין הרגליים, מאחורי הגב, קדמי כפול ושילובים נוספים. בהמשך , שילוב זריקה לסל.

(תרגול כדרור, שינויי כיוון, זריזות, מהירות, הטעיות, שליטה בכדור, זריקה לסל).

ANAT DRAIGOR ענת דרייגור
משחקוני כדרור ושינוי כיוון -ענת דרייגור
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

3. החולצה

שתי קבוצות במגרש הכדורסל – הכתומה מול סגולה. לכל הבנות כדורים. בשתי רחבות אזור הצבע (אזור 3 שניות בכדורסל) מוצבות חולצות הקבוצה. מטרת כל קבוצה להביא את חולצת הקבוצה היריבה לשטח שלה מבלי להיתפס. כולן נעות בכדרור וביד הפנויה מנסות לתפוס. הנתפסת חייבת להחזיר את החולצה, להגיע בכדרור למחצית המגרש ומשם לנסות שוב (מתפתחת אסטרטגיה: לחסום "צירי תנועה" ולאפשר למי שהחולצה בידה לעבור לצד שלה מבלי להיתפס).

(תרגול כדרור, שינויי כיוון, זריזות, מהירות, סגירת כיוון תנועה).

משחקוני כדרור ושינוי כיוון -ענת דרייגור
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור
ספר כדורסל - ענת דרייגור

משחקונים נוספים בספר

אור אדרי , ענת דרייגור
  גלעד קוקוס , תומר קוקס
איתמר נשיאל
bottom of page