top of page

משחקוני כדרור ושינוי כיוון

1. "כדרור עם חפץ"

פעילות בזוגותראו וידאו.

סרטון עם מקלמסתדרים בזוגות, שתיהן מכדררות ובו זמנית צריכות לאתגר זו את זו. הראשונה אוחזת במקל ומשחררת אחיזה כך שבת זוגתה צריכה להספיק לאחוז במקל ולא לאפשר לו ליפול, הכל תוך כדרור.

סרטון 2 עם גומייהאחד מכדרר תוך תנועה קדימה עם כדור ובהמשך עם שני כדורים. בן זוגו אוחז גומיה ומקשה מעט על המכדרר. בהמשך שניהם בתוך גומייה כאשר הראשון מוביל בכדרור ובשינויי כיוון. 

פעילות ביחידים:

סרטון 3 עם בלון. כדרור תוך כדי הדיפת בלון כלפי מעלה במטרה שלא יפול לקרקע. ניתן לבצע תחרות בתוך קבוצת ילדים.- מי השורד.ת שלא נפל הבלון על הקרקע. כמוגם להתארגן על קו רוחב המגרש ולראות מי הראשונ.ה המגיעה לקו החצי תו כדי הדעפת הכדור קדימה.

סרטונים 4+5 עם סולם. יציאה בטור אחד אחרי השני תוך תרגול שינוי יד מכדררת וכיוון, כדרור צידי תוך מעבר בין שלבים וכניסה לסל בצעד וחצי או ניתור לזריקה.

(תרגול כדרור גם תוך התנגדות, שינויי יד מכדררת, שינוי כיוון, שליטה בכדור, כניסה לסל).

 1

2

3

4

5

2. "טור מתקדם"

מחלקים את הכתה לטורים ראו וידאו. בכל טור 6-7 ילדים ומציבים קונוסים קדימה מרחק כ-2 מטר זה מזה. הראשונה מכדררת קדימה לקונוס הראשון ומקיפה אותו בכדרור אחורי תוך התקדמות לקונוס הבא באותו אופן בהגיעה לסל זורקת במצעד וחצי או זריקה מאזור הצבע. במקביל, השניה בטור יוצאת לקונוס הראשון לאחר שזו שלפניה הקיפה את הקונוס הראשון. כולן פועלות בדומה. 

(תרגול כדרור, שינויי כיוון, זריזות מהירות, שליטה בכדור).

3. "הקדרים בכדרור"

שורה על קו הרוחב מתחת לסל, לכל אחד כדור. מול השורה, בצד השני של המגרש, עומד התופס. הוא צועק "הקדרים באים " , השורה על קו הבסיס עונה יחד: "איך הם באים ?" הוא נותן הוראה בקול רם, הכוללת משימה בכדרור כמו "כדרור ביד ימין". כל השחקנים, כולל התופס, מבצעים זאת תוך חציית המגרש לצד השני. המטרה - לא להיתפס. מי שנתפס מצטרף אל התופס והמשחקון מתחיל מחדש.  אפשר להורות: כדרור ביד שמאל, כדרור צידי/אחורי/בשינויי כיוון, כדור בתוך החולצה וכיו"ב.

(תרגול כדרור, תנועה ללא כדור ועמו, שינויי כיוון, זריזות מהירות, הטעיות).

משחקוני כדרור ושינוי כיוון -ענת דרייגור
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

4. קונוסים עומדים ושוכבים

שתי קבוצות, לכולן כדורי סל. כ-20 קונוסים מפוזרים במגרש  (חלקם עומדים ו-חלקם שוכבים, ראו תמונה). קבוצה א' (בחולצות צהובות צריכה להעמיד את הקונוסים, וקבוצה ב' (בחולצות כחולות) צריכה להשכיבם – הכול תוך כדי כדרור ובזמן קצוב (למשל – דקה). לאחר השריקה לסיום סופרים למי משתי הקבוצות יש מספר רב יותר של קונוסים (כאמור, לקב' א' – קונוסים עומדים ולקב' ב' – שוכבים).

אפשרות: מעמידים את כל הקונוסים, ושתי הקבוצות מבצעות מגוון רב של שינויי כיוון תוך כדרור: קדמי, אחורי, השהיה, בין הרגליים, מאחורי הגב, קדמי כפול ושילובים נוספים. בהמשך , שילוב זריקה לסל.

(תרגול כדרור, שינויי כיוון, זריזות, מהירות, הטעיות, שליטה בכדור, זריקה לסל).

ANAT DRAIGOR ענת דרייגור
משחקוני כדרור ושינוי כיוון -ענת דרייגור

5. החולצה

שתי קבוצות במגרש הכדורסל – הכתומה מול סגולה. לכל הבנות כדורים. בשתי רחבות אזור הצבע (אזור 3 שניות בכדורסל) מוצבות חולצות הקבוצה. מטרת כל קבוצה להביא את חולצת הקבוצה היריבה לשטח שלה מבלי להיתפס. כולן נעות בכדרור וביד הפנויה מנסות לתפוס. הנתפסת חייבת להחזיר את החולצה, להגיע בכדרור למחצית המגרש ומשם לנסות שוב (מתפתחת אסטרטגיה: לחסום "צירי תנועה" ולאפשר למי שהחולצה בידה לעבור לצד שלה מבלי להיתפס).

(תרגול כדרור, שינויי כיוון, זריזות, מהירות, סגירת כיוון תנועה).

משחקוני כדרור ושינוי כיוון -ענת דרייגור
ספר כדורסל - ענת דרייגור

משחקונים נוספים בספר

אור אדרי , ענת דרייגור
  גלעד קוקוס , תומר קוקס
איתמר נשיאל
bottom of page