top of page

יסודות הכדורסל

הדגשים בסיסים למתחילים 

כדרור

מסירות

רגל ציר

 עמידת מוצא+בלימה

מיומנות כדור לכדורסל - ענת דרייגור
מגוון מסירות בכדורסל- ענת דרייגור
ענת דרייגור - רגל ציר בכדורסל
עמידת מוצא בכדורסל - ענת דרייגור

מופע תרגילי שליטה בכדור

 תרגילי שליטה בכדור

כניסת כוח

כניסות לסל  - ענת דרייגור

צעד וחצי

צעד וחצי בכדורסל - ענת דרייגור

זריקה לסל

זריקה לסל, קליעה לסל - ענת דרייגור

שינויי כיוון

שינוי כיוון בכדורסל - ענת דרייגור

הגנת היחיד

התקפת היחיד

 זוגות בהתקפה

שלשות בהתקפה 

תן ולך-רביעיות וחמישיות

יתרון מספרי בכדורסל - ענת דרייגור
כדורסל תאום זוגות - ענת דרייגור
יתרון מספרי בכדורסל - ענת דרייגור
 ענת דרייגור- הגנת היחיד כדורסל

תרגילי שליטה בכדור גיל 3-4

תרגילי שליטה בכדור עבודה עצמית

מיומנויות נוספות בספרי הכדורסל

ספרים 30.jpg

קורס מדריכי כדורסל

לימודי תעודה במכללה האקדמית - וינגייט 

bottom of page