top of page

משחקוני הגנה

1. "סמבו במעגל"

מעגל מסומן על הקרקע בקוטר של כ-2 מטרים. 8-10 הילדים, העומדים בתוכו בעמדת מוצא הגנתית, מנסים להוציא זה את זה מחוץ למעגל בעזרת דחיפות עם הכתף, הגו והישבן בלבד. (תרגול צעדי הגנה, זריזות, מהירות, כוח).

ענת דרייגור I ANAT DRAIGOR
משחקי כוח מנסים להוציא זה את זה מחוץ למעגל בעזרת דחיפות עם הכתף, הגו והישבן בלבד. (תרגול צעדי הגנה, זריזות, מהירות, כוח)

2. "עקוב אחריי"

זוגות זו מול זו בתנועת מראה הגנתית לאורך המגרש. אחת מהן היא המובילה בצעדי הגנה הצידה, המקבילים לקו האורך של המגרש, והשנייה פועלת במקביל אליה. המטרה חזה מול חזה. הכיוון – ימינה ושמאלה (למשל, 3 צעדים קדימה 1 אחורה), לסירוגין. בקצה המגרש מחליפים תפקידים ומבצעים כנ"ל בכיוון הפוך.

אפשרויות:

  • פעילות הגנתית ולשריקה (אחרי 10 שניות) - יציאה לריצה לאורך המגרש ו/או נפילה לקבלת עבירת תוקף

  • פעילות הגנתית כנ"ל, אך עם כדור ביד לכל אחת. לשריקה, בנות הזוג מכדררות לכניסה או לזריקה לסל.

 (תרגול עמדות מוצא בהגנה, צעדי הגנה הצידה, זריזות רגליים, נפילה לקבלת עבירת תוקף).

משחקון זוגות. זו מול זו בתנועת מראה הגנתית לאורך המגרש. אחת מהן היא המובילה בצעדי הגנה הצידה, המקבילים לקו האורך של המגרש, והשנייה פועלת במקביל אליה
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

3. כדור מתגלגל בין הרגליים בעמדת מוצא הגנתית

זוגות, זה אחר זה, על קו הרוחב של המגרש. הראשון (1), במרחק 3-2 מטרים מהשני (2), ניצב בעמדת מוצא הגנתית. 2, שמאחוריו ובידו כדור (ראו איור), מגלגל אותו בין רגליו של 1 (A), רץ קדימה  ומתייצב בעמדת  הגנה בגבו ל- 1 (B). במקביל, 1 מגיב במהירות ותופס את הכדור שעבר בין רגליו, וכעת הוא מגלגל את הכדור בין רגלי 2 (C) ורץ לפניו. באופן כזה הם מבצעים לסירוגין עד לקו הסיום של המגרש. מטרת הפעילות - לעצור בעמדת מוצא הגנתית ולהגיב בזריזות (תפיסת הכדור המתגלגל בין הרגליים).

אפשרות: לאחר שני גלגולי כדור – כדרור, כניסה לסל וזריקה. ומאבק בין שניהם על הכדור החוזר (ריבאונד).

(תרגול עמדת מוצא הגנתית, צעדי הגנה, מהירות, זריזות, ריבאונד).

משחקון הגנה - זוגות, זה אחר זה, על קו הרוחב של המגרש. הראשון (1), במרחק 3-2 מטרים מהשני (2), ניצב בעמדת מוצא הגנתית. 2, שמאחוריו ובידו כדור (ראו איור), מגלגל אותו בין רגליו של 1 (A), רץ קדימה  ומתייצב בעמדת  הגנה בגבו ל- 1 (B).
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור
ספר כדורסל חדש ענת דרייגור

משחקונים נוספים בספר

ANAT DRAIGOR' ארון גביעים ענת דרייגור
אורטל אורן, ענת דרייגור
לימור מזרחי , ענת דרייגור
bottom of page