top of page

עיקרי חוקת הכדורסל לעונת 2024

מידות

 אורך: 28 מ'

 רוחב: 15 מ'

 גובה הטבעת: 3.05 מ'

 גובה טבעת קט סל 2.60 מ'

 גובה התיקרה או המכשול

 הנמוך ביותר יהיה 7 מ' לפחות.

הגדרות

 משחק הכדורסל - הוא משחק בו משתתפות 2 קבוצות, ובכל קבוצה 5 שחקנים.

 המטרה - של כל קבוצה היא לקלוע לסל של הקבוצה היריבה ולמנוע מהקבוצה היריבה להשיג את הכדור או לקלוע סל.

 הנעת הכדור- מותר למסור, לזרוק, לגלגל או לכדרר את הכדור בכל כיוון וכן לטפוח עליו, בכפוף להגבלות המפורטות בסעיפי החוקים הרלוונטיים.

 ניצחון במשחק - הקבוצה שקלעה את מספר הנקודות הגדול ביותר בתום הרבע הרביעי או, אם נחוץ, בתום ההארכה, היא המנצחת במשחק.

 הערה: הורחבו משמעותית המצבים בהם רשאים השופטים להשתמש במערכת הילוכים חוזרים (מוניטור) ככל שהיא קיימת במגרש, ובכפוף ליתר הוראות החוקה.

מגרש כדורסל חוקי כחול.jpg

הקווים

• קווי הרוחב והאורך.

קו האמצע.

קווי זריקת העונשין.

אזורי ההגבלה 3 שניות ותחומי זריקות העונשין.

חצי מעגל (בתוך אזור 3 שניות) ללא חיוב עברת מגן.

מעגל האמצע.

 חצי מעגל מעל קו עונשין .

תחום (קשת) איזור 3 הנקודות.

ThinkstockPhotos-178176001.png

שימוש במוניטור

קיימים מצבים שבהם רשאים השופטים להשתמש במערכת הילוכים חוזרים-מוניטור, ככל שהיא קיימת במגרש ובכפוף ליתר הוראות החוקה.

 חידוש לעונת 2023 והלאה :
1. צ'אלנג' (ערעור) מאמנ.ת 

2. ריכוז אירועים הניתנים לבדיקה במוניטור ע"י השופטים

התחלת המשחק

 משחק חייב להתחיל עם 5 שחקנים מוכנים לשחק.

 המשחק מתחיל ע"י הקפצת כדור ביניים במעגל האמצע כאשר הכדור נטפח באופן חוקי ע"י אחד הקופצים.

 חימום יערך לפני הרבעים: ה-1 וה-3.

 הקבוצות יחליפו סלים לפני הרבע ה-3.

משך המשחק, שוויון והארכות:

 המשחק יכלול 4 רבעים בני 10 דקות

 2 דקות הפסקה בין רבעים 1 ו- 2 ובין 3 ו- 4. מחצית בת 15 דקות.

• במידת הצורך מתקיימת הארכה בת 5 דקות.

 כדור ביניים

• רק בתחילת משחק הקפצת כדור בין שני שחקני הקבוצות (במעגל האמצע).

• רבע שני שלישי רביעי ואו בהארכה - הכדור יועבר לשליטת הקבוצה בהתאם לתור שלה.

• כדור מוקפץ גבוה יותר מהגובה אליו מסוגלים הקופצים להגיע בקפיצה.

• הכדור נטפח לאחר שהגיע לשיא הגובה.

• אסור לקופצים לעזוב את המקום לפני שהכדור נטפח בצורה חוקית.

• אף אחד מהקופצים לא יתפוס את הכדור או ייגע בו יותר מפעמיים לפני שהכדור ייגע באחד מהשחקנים שלא קפצו, ברצפה, בסל או בלוח הסל.

• אם הכדור לא נטפח ע"י אחד הקופצים או שניהם, או אם  כדור נגע ברצפה לפני שנטפח לפחות ע"י אחד הקופצים, יש לחזור ולבצע את הקפצת כדור הביניים.

מצב הכדור

הכדור יכול להיות חי או נח (מת)

• הכדור הופך חי כאשר:

• אחד מהקופצים בכדור הביניים טפח על הכדור.

• בזריקת עונשין הזורק קבל את הכדור מידי השופט.

• שחקן העומד מחוץ לתחום מקבל את הכדור מהשופט כדי להכניסו למגרש.

• הכדור הופך נח כאשר:

• נקלע סל שדה או נקלעה קליעת עונשין.

• שופט שורק בעת שהכדור חי.

• בין זריקת עונשין אחת לשנייה.

• נשמע אות סיום פרק זמן (רבע, הארכה).

• נשמע אות שעון 24 השניות כאשר הכדור חי.

 השליטה בכדור

• שחקן שולט בכדור כאשר הוא מחזיק או מכדרר בכדור חי או כאשר כדור חי מצוי ברשותו.

• קבוצה שולטת בכדור: כאשר שחקן מאותה הקבוצה שולט בכדור חי או כאשר הכדור מועבר במסירות בין שחקני הקבוצה.

• שליטת הקבוצה בכדור נמשכת עד אשר שחקן יריב משתלט עליו, או כאשר הכדור הופך נח, או כאשר הכדור עזב את יד(י) השחקן המבצע ניסיון זריקה לסל מהשדה או זורק זריקת עונשין.

כיצד משחקים בכדור

• ריצה עם הכדור, חסימה או בעיטה בו בכוונה באמצעות כל חלק של הרגל או הכאה בו באגרוף, מהווים הפרה.

• מגע או נגיעה מקרית בכדור עם הרגל או עם כף הרגל אינם הפרה.        

צבירת נקודות ?

• סל מזריקת עונשין מזכה בנקודה אחת.

• סל שדה מתחום 2 הנקודות מזכה בשתי נקודות.

• סל שדה מתחום 3 הנקודות מזכה בשלוש נקודות.

• שחקן שכף רגלו נגע בקו השלוש יזוכה בסל  שדה מתחום שתי נקודות

 פסקי זמן
הכנסת כדור למשחק

• כל קבוצה זכאית ל 2 פסקי זמן במחצית הראשונה ו -3 פסקי זמן במחצית השנייה.

• החל מעת ששעון המשחק מראה 02:00 דקות לסיום המשחק, קבוצה לא תוכל לקבל יותר מ – 2 פסקי זמן (גם אם לא נצלה עד אז אף אחד מ – 3 פסקי הזמן העומדים לרשותה במחצית השנייה).

• כל קבוצה זכאית לפסק זמן 1 אחד בכל הארכה. (ללא קשר למספר פסקי זמן נותרו לה ברבע הרביעי). 

 פסק זמן מאושר:

• הוא הפסקה במשחק שהתבקשה ע"י מאמן או עוזר מאמן של אחת הקבוצות.

• כל פסק זמן מאושר ימשך דקה אחת.

• ניתן לקבל פסק זמן כאשר הכדור הופך נח וכאשר נכבש סל כנגד קבוצה שביקשה את פסק הזמן, לפני או אחרי כיבוש הסל.

• אחרי קליעה לסל ..

• בעקבות עבירה ..

• שחקן אשר מכניס את הכדור מחוץ לתחום:

  לא ידרוך במגרש לפני או במהלך שחרור הכדור.

• שחקן לא יחזיק בכדור יותר מ-5 שניות לפני שחרורו.

• עם נגיעת השחקן הנמצא במגרש בכדור - יופעל שעון המשחק. 

כל הכנסות הכדור לפתיחת כל רבע מלבד הראשון, יתבצעו מקו מחצית המגרש מול שולחן המזכירות. 

• כאשר שעון משחק מראה 2 דקות או פחות (ראו בהמשך)

 חילופים:

• קבוצה רשאית לבצע החלפת שחקן בכל פעם שהמשחק מופסק:

 בכל פסק זמן.

 בכל עצירת משחק בגין עבירה.

 שופט הפסיק את המשחק.

חוק הכדרור

• שחקן משתלט על כדור חי במגרש זורק, טופח מגלגל אותו או מכדרר בו על הריצפה. 

• שחקן לא יכדרר פעם נוספת אחרי סיום כדרור ראשוני שלו אלא אם היה ניסיון זריקה לסל, או שחקן יריב נגע בכדור.

זריקת כדור ללוח הסל ותפיסה של אותו שחקן אינו נחשב ככדרור. השחקן סיים כדרור, זורק את הכדור בכוונה ללוח ותופס אינו נחשב להפרה. (שינוי 2018)

חוק הצעדים: קביעת רגל ציר

• שחקן התופס כדור חי : במגרש שתי רגליו על הריצפה  ברגע שמורמת רגל אחת השנייה הופכת לרגל ציר. כאשר החל לכדרר, אין להרים את רגל הציר לפני שהכדור משוחרר מן הידיים.

 שחקן בתנועה: 

א. שחקן בתנועה ללא כדור, שמקבל את הכדור בתנועה.

ב. שחקן בתנועה שמכדרר ומסיים כדרור.

במצבים אלה יש אפשרות לשחקן לבצע 2 צעדים עם הכדור ביד לפני שהוא נעצר, מוסר או זורק לסל.

* "הצעד" של תפיסת הכדור לא נחשב. צעד 1 נחשב כאשר רגל אחת/שתי רגליים נוגעות בריצפה לאחר תפיסת הכדור. צעד 2 נחשב, כאשר לאחר הצעד הראשון - הרגל השניה נוגעת ברצפה/שתי הרגליים נוגעות בו זמנית.

* במידה והרים אחרכך רגל אחת או שתיים חייב לשחרר את הכדור

הפרות:

 הפרה היא אי שמירת החוקים.

החוק: יציאת הכדור אל מחוץ לתחום נגרמת על ידי השחקן האחרון שנגע בו, או על ידי השחקן שהכדור נגע בו בטרם יצא הכדור מחוץ לתחום. אם יצא הכדור ונגע בשחקן נמצא מעל או מחוץ לתחום, אזי הוא זה שגרם ליציאת הכדור.

 העונש: הכדור יועבר לקבוצה היריבה לשם הכנסתו  מחוץ לתחום מהמקום הקרוב ביותר למקום ביצוע הפרה, למעט אחורי לוח  הסל אלא אם נאמר אחרת בחוקה.

שחקן מחוץ לתחום וכדור מחוץ לתחום:

 שחקן נמצא מחוץ לתחום: כאשר חלק כלשהו מגופו נמצא במגע עם הרצפה או כל עצם אחר מחוץ לתחום מעל ועל (מלבד מגע בשחקן).

• כדור מחוץ לתחום: כאשר הוא נוגע בשחקן או כל אדם אחר מחוץ לתחום, ברצפה או כל חפץ אחר על הקו או מחוצה לו, בתמוכות לוח הסל, בחלק האחורי של הלוח או בכל חפץ מעל  למגרש.

חוק 8 השניות

• בכל מקרה בו שחקן משתלט על כדור חי  בתחום האחורי של קבוצתו, חייבת הקבוצה  להעביר את הכדור לתחום הקדמי שלה תוך 8  שניות.

• הכדור עובר לתחום הקדמי כאשר שחקן התקפה נמצא עם הכדור ושתי רגליו בשלמות בחלק הקדמי, כאשר הוא נוגע בשחקן הגנה או שופט שחלק מגופו נמצא במגע עם התחום הקדמי.

כדור מוחזר לתחום האחורי

 אסור לשחקן שקבוצתו שולטת בכדור חי בתחום הקדמי, לגרום להחזרת הכדור לתחום האחורי של הקבוצה.

נושא 24 שניות ו- 14 שניות

• כל עבירה/הפרה שבוצעה בחלק האחורי של הקבוצה התוקפת הכדור יחודש מהחלק האחורי של הקבוצה התוקפת, אזי יאפסו את שעון ל 24 שניות.

• אך אם העבירה/הפרה בוצעה בחלק הקדמי של קבוצה התוקפת, הכדור יחודש מהחלק הקדמי של הקבוצה התוקפת.

• ריבאונד התקפה יעניק לקבוצת התקפה אך ורק 14 שניות על שעון הקליעה.

• שעון קליעה יתאפס כאשר המשחק נעצר על ידי השופט במקרה של עברה או הפרה. השליטה בכדור תינתן לקבוצה היריבה כאשר הכנסת כדור מתבצעת בחלק האחורי. השעון יאפס ל-24 שניות. כאשר הכנסת כדור בחלק הקדמי-השעון יאופס ל-14 שניות.

כאשר שעון משחק מראה 2 דקות או פחות למשחק או הארכה, לאחר פסק זמן, לקבוצה שזכאית לשליטה בכדור מהחלק האחורי - המאמן זכאי לבחור היכן לחדש את המשחק, בחלק הקדמי מול המזכירות. אם יש יותר מ- 14 שניות יתאפס שעון קליעה ל- 14 שניות. אם נותרו 13 שניות ופחות, שעון קליעה לא יתאפס. אם בחר המאמן בחלק האחורי, שעון קליעה יאופס ל-24 או ימשיך מנקודת הזמן שהופסק המשחק.

חידוש לעונת 2023 והלאה לגבי שעון 24 שמתבצעת עברה בעת הכנסת הכדור ב-2 דקות אחרונות 

חוק 3 השניות

שחקן לא יישאר בתחום ההגבלה של הקבוצה היריבה  יותר מ- 3 שניות רצופות, בעת שקבוצתו שולטת בכדור חי בחלק הקדמי של מגרש ושעון המשחק עובד,

  אלא אם :

• יש ניסיון לצאת מהתחום.

• יש ניסיון זריקה לסל של קבוצתו.

• או מכדרר ועולה לסל בזמן פחות מ-3 שניות.

 חוק 5 השניות

• שחקן הנתון לשמירה מקרוב, חייב למסור, לזרוק או לכדרר  את הכדור בתוך 5 שניות.

• על השחקן המבצע את זריקות העונשין לשחרר את הכדור  בתוך 5 שניות מהרגע בו הועמד הכדור לרשותו ע"י אחד  השופטים.

• בהכנסת כדור למגרש, שחקן ישחרר הכדור תוך 5 שניות.

חוק 24 שניות

• על הכדור לעזוב את יד(י) הזורק בנסיון זריקה לסל לפני שנשמע אות 24 השניות  ולאחר שהכדור עזב את יד(י) הזורק בנסיון זריקה לסל, חייב הכדור לגעת בטבעת או להיכנס לסל.

• כאשר שחקן משתלט על כדור חי במגרש, על קבוצתו לבצע נסיון קליעה לסל בתוך עשרים וארבע (24) שניות. למעט אחרי ריבאונד התקפה יוותרו 14 שניות

• שעון אינו מתאפס כאשר הכדור פוגע בלוח סל.

• שעון אינו מתאפס כאשר הכדור יוצא אל מחוץ לתחומי המגרש.

עברות

 עבירה שבוצעה על שחקן שאינו מבצע ניסיון זריקה לסל:

המשחק יחודש בהכנסת כדור מחוץ לתחום של הקבוצה  שלא ביצעה עבירה בנקודה הקרובה ביותר למקום העבירה, מחוץ לתחום.

 אם הקבוצה שביצעה את העבירה נמצאת בתחום  העונשין בגין עבירות קבוצתיות ( 5 עבירות קבוצתיות).

 עבירה שבוצעה על שחקן המבצע ניסיון זריקה סל:

 אם הניסיון לקלוע שתי נקודות נכשל, יוענקו שתי זריקות עונשין.

• אם הניסיון לקלוע שלוש נקודות נכשל, יוענקו שלוש זריקות עונשין.

 אם הסל נקלע, הוא ייחשב, ובנוסף תוענק זריקת עונשין אחת.

  ספירת העבירות :

 מהעבירה החמישית מזוכה קבוצה שנעברת עליה עבירה ב-2 זריקות עונשין.

 בכל רבע מתחילה ספירת העבירות מהתחלה.

  עבירה דו צדדית

עבירה דו צדדית היא מצב שבו שני שחקנים מבצעים עבירות מגע האחד כנגד השני כמעט בו זמנית.

העונש: לכל אחד מהשחקנים תיזקף עבירה אישית. ולא יוענקו זריקות עונשין.

  עברת פסילה (הרחקה)

כל התנהגות בלתי ספורטיבית בוטה של שחקן, מאמן, עוזר מאמן או מלווה קבוצה היא עבירת פסילה (הרחקה).

• פסילת שחקן-מאמן תבוצע כאשר חויב ב-2 עברות טכניות ואו בשתי עברות בלתי ספורטיביות. לשחקן גם או אחת טכנית ואחת בלתי ספורטיבית.

העונש: עובר העבירה יפסל וייגש לחדר ההלבשה של הקבוצה שם ישהה עד תום המשחק, או, אם הוא רוצה, הוא יכול לעזוב את המקום.

• לקבוצה היריבה יוענקו 2 זריקות עונשין ולאחריהן הזכות לשליטה בכדור. הכנסת הכדור בחלק קדמי מול המזכירות. שעון קליעה מתאפס ל-14 שניות. 

עברה על מוציא כדור ב-2 דקות אחרונות חידוש 2023 והלאה

• עבירה היא הפרה של החוקים הכרוכה במגע אישי עם שחקן יריב ו/או בהתנהגות בלתי ספורטיבית.

• החוק: עבירה נרשמת לחובתו של מבצע העבירה, וקבוצתו נענשת בהתאם להוראות הסעיף המתאים בחוקים אלה.

קבוצה נמצאת במצב של עונש בגין עבירות קבוצתיות, לאחר שבוצעו 4 עבירות אישיות או טכניות ע"י שחקני אותה קבוצה באותו רבע.

• במשחק הכדורסל בו נעים במהירות 10 שחקנים בשטח  מוגבל, מגע אישי הוא בלתי נמנע. כדי לקבוע אם יש להעניש עקב מגע כזה על השופטים להפעיל שיקול דעת  ולשלוט היטב בחוקים הרבים ובכוונתם.

 שמירה חוקית: ברגע שהמגן ניצב מול היריב וגם שתי רגליו ניצבות על הרצפה. העמדה מתפרשת ב"צלינדר" שלו.

חמש עבירות: שחקן שמבצע 5 עבירות אישיות מחויב לעזוב את המגרש, יש להחליפו תוך 30 שניות.

  עבירת תוקף

נישרקת לחובת התוקף בזמן שהוא יוצר מגע בחזהו של המגן  תוך כניסת תקיפה למרחב שלו (צילינדר) ולאחר שהמגן תופס עמדת שמירה חוקית. עומד בפניו מול היריב. ואינו נע קדימה לכיוון התוקף.

העונש: הכדור עובר לקבוצה היריבה ויוצא מחוץ לתחום  מהמקום הקרוב לביצוע העבירה.

  עבירה בלתי ספורטיבית

זוהי עבירה אישית על שחקן, אשר לדעת השופט אינה  ניסיון לגיטימי לשחק בכדור על פי רוח וכוונות החוקים.

מגע לא הכרחי שנוצר על ידי שחקן הגנה על שחקן מתקיף במטרה לעצור התקדמות בקבוצת ההתקפה במשחק מעבר וזאת עד לתחילת זריקה לסל של שחקן התקפה. עם זאת, יש שמירה לגיטימית.

העונש: לקבוצה היריבה יוענקו 2 זריקות עונשין אם  העבירה בוצעה על שחקן שלא במצב זריקה לסל. והכנסת הכדור מקו מחצית המגרש מול המזכירות (רגל , רגל). שעון קליעה מתאפס ל-14 שניות.

• בזריקה לסל ונקלע סל - זריקת עונשין אחת. לא נקלע סל –  בהתאם למיקום הזריקה יוענקו זריקות העונשין 2 או 3.

  עבירה טכנית

  כל הפרה במתכוון, או חוזרת ונשנית של אי שיתוף הפעולה של שחקנים ואנשי ספסל עם כל השופטים או אי העמידה ברוח ספורטיבית והפגנת משחק הוגן יחשבו לעבירה טכנית.

 העונש: זריקת עונשין אחת. לאחר הזריקה יחודש המשחק בהכנסת הכדור על ידי הקבוצה ששלטה בכדור או זכאית לשליטה בכדור. הוצאת הכדור תעשה במקום שבו נשרקה העברה הטכנית.

זריקת עונשין

• על השחקן המבצע את זריקות העונשין לשחרר את הכדור בתוך 5 שניות מהרגע בו הועמד הכדור לרשותו ע"י אחד השופטים.

• עמידת השחקנים בעמדות הריבאונד של זריקת העונשין עם יתרון להגנה. בצד אחד לאורך המלבן מהסל לכיוון קו עונשין: מגן-מתקיף-מגן. צד שני: מגן- מתקיף.

• בזמן שחרור הכדור ניתן לשחקנים העומדים בעמדות הריבאונד (אותיות) להיכנס לרחבת המלבן, אך לא לפני. כמו כן הזורק לא ייגע בקו זריקות העונשין או בחלק של המגרש שמעבר לקו  זריקות העונשין, עד שהכדור חדר לסל או נגע בטבעת.

• שחקנים הנמצאים מאחורי קשת 3 הנקודות במהלך זריקת עונשין, לא יכנסו לתחום 2 הנקודות, עד אשר הכדור יגע בטבעת.

bottom of page