top of page

תשבץ חוקה כדורסל

תשבץ חוקה כדורסל.jpg
לוגו דרייגורסל שקוף.png

להורדה 

מאונך
1.    איזו מיומנות ניתן לבצע אחרי הפסקת כדרור
3.    כמה זריקות עונשין תקבל שחקנית כשבוצעה עבירה עליה  כשקלעה סל.
4.    מתי מתחילה ספירת העבירות הקבוצתיות מחדש.
5.    תוך כמה שניות על הקבוצה המתקיפה לזרוק לסל
6.    תוך כמה שניות חייבת הקבוצה להעביר את הכדור לתחום  הקדמי שלה
8.    שחקנית שקלעה לסל וכף רגלה נגעה בקו השלוש. בכמה נקודות תזוכה
9.    עד כמה פעמים מותר לטפוח בכדור בקפיצת ביניים
11.  באיזה מכשיר שופטים יכולים להיעזר
12.  מונח שהגדרתו בין השאר, הפרה של החוקים הכרוכה במגע אישי עם שחקן יריב.
13.  כמה זמן נמשך פסק זמן
15.  כמה שניות מותר לשהות באזור הצבע
16.  אחד מהמצבים בהם הכדור הופך להיות נח (מת)
18.  תוך כמה שניות חייבת שחקנית לעבור לחלק הקידמי שלה
22.  מונח בכדורסל של אי שמירת החוקים
23.  אחד המצבים בהם אפשרי לבצע חילופי שחקנים
24.  מאיזו עברה זכאית קבוצה ל-2 זריקות עונשין.

 

מאונך3.jpg

מאוזן
2.    מה השופט ישרוק למתקיף כאשר מגן תופס עמדת שמירה חוקית הניצב במרכז המגרש.
3.    כמה זריקות עונשין יוענקו בעברה דו- צדדית
7.    באיזה מצב 5 כדורסלני הגנה והתקפה עומדים סטטית על קווי המלבן
10.  מי אלו היכולים לבקש פסק זמן
12.  כמה מטרים אורך מגרש כדורסל.
14.  קבוצה ומשחק יכולים להמשיך כל עוד כמה שחקנים נשארים בקבוצה
15.  שחקנית בולמת ברגל שמאל תחילה ואחר כך ימין, איזו רגל היא ציר
17.  שחקנית זורקת מקו העונשין מי מהשחקניות קרובות יותר לסל
18.  בסיום צעד וחצי ניתן לבצע
19.  מהו המונח הנכון למצב הכדור שאחד מהקופצים בביניים טפח על הכדור.
20.  תוך כמה שניות מותר לשחקנית הנמצאת מחוץ לתחום להכניס כדור למגרש
21.  כמה פסקי זמן מותר לקחת בהארכה
22.  למי אין יתרון בעמידת השחקנים בעמדות הריבאונד של זריקת העונשין
25.  היכן יוצא הכדור אחרי עבירה שבוצעה על שחקן שאינו מבצע ניסיון זריקה לסל
26.  שחקן שקבוצתו שולטת בכדור חי בתחום הקדמי, לא יחזיר הכדור לתחום
27.  גובה טבעת הסל 2.60 מטר, באיזה ליגה משוחק
28.  עברה שאחת ההגדרות שלה היא: אי העמידה ברוח ספורטיבית ומשחק הוגן
29.  באיזה רבע יש הקפצת כדור בין שתי שחקניות הקבוצות
30.  מיומנות להתקדמות קבוצה לעבר סל היריבה

מאוזן.jpg
bottom of page