קרן אבלסון אלוש: התפתחות כדורסל הנשים בישראל וניתוח והגורמים שהשפיעו על התפתחות זו