נבחרת נערות 1977 - קדם אליפות אירופה ברומניה ועליה לגמר אליפות אירופה בבולגריה