נבחרת נערות 1975 - קדם אליפות אירופה בצרפת ועליה לגמר אליפות אירופה בספרד