שלבי לימוד מיומנות בכדורסל

97414220.png

מבוא: מערך שעור מתחיל בחימום (אקטיביזציה)

המטרות: 

רמה פיסיולוגית: העלאת דופק - הגברת זרימת דם - העלאת טמפ' הגוף.

כל אלה גורמים לחימום שרירים ומפרקים כהכנה לפעילות ספורטיבית.

ההדגשים - שמירה על רצף, הדרגתיות, שילוב של כל המפרקים וקבוצות

השרירים הגדולות, יצירת עניין וגיוון.

רמה מנטלית: ריכוז, סדר, משמעת, עוררות, מוטיבציה.

רמה חברתית: במשחקים קבוצתיים - הגברת עבודת צוות, שיתוף פעולה וגיבוש.

 

בשלב החימום, ניתן לשלב משחקונים ספציפיים למיומנות הנלמדת או משחקונים כלליים. 

להלן שלבי לימוד מיומנות בחלק העיקרי של השעור:

1  הצגת שם המיומנות ומטרתה

 הדגמה אישית של המיומנות, ביצוע מעשי של המיומנות השלמה

    בהדגמה אילמת (ללא דיבור) בכמה זוויות. כאשר המיומנות מחייבת,

    להוסיף בהדגמה מגן! כגון: כדרור חצי הגנתי, שינוי כיוון וכדומה. 

 

3   לימוד המיומנות: הדגמה אישית איטית של המיומנות תוך הסבר מילולי ומתן הדגשים

    (בסעיף 4). במיומנות מורכבת, לחלק לחלקים ולהסביר בכל שלב מצב גוף:

     ידיים, רגלים כדור. (להבהיר שהכל נעשה ברצף, החלוקה היא לצורכי הוראה).

4   מתן הדגשים ועקרונות לביצוע מוצלח של המיומנות. במיומנות מורכבת, מתן הדגשים

     לכל חלק.

5   תרגול ואימון בהתאם לאופי המיומנות. תחילה ביד החזקה אחר כך יד החלשה.

  • סטטי (במידת האפשר: שכיבה, ישיבה, עמידה)

  • הליכה

  • ריצה

    

6  איתור שגיאות ותיקון בכל שלב ובמידתיות.


7  תרגול נוסף ומעקב אחר הביצוע

   (אין צורך לדרוש ולהתעכב כבר בהתחלה על ביצוע מושלם!)

  • אפשרות לשלב משחקון ואו תנועה המסכם את הלימוד עד כה (ביחידים, זוגות,  

     שלשות, בכמה קבוצות גדולות וכדומה)


8  הטמעת המיומנות במצבי משחק הכדורסל 

  • בתנועה ללא הגנה

  • בתנועה עם מגן פאסיבי (שחקנ.ית, קונוס, כסא, עמוד..)

  • בתנועה עם מגן מלווה

  • בתנועה עם מגן אקטיבי.

 

9  בחלק מסיים של מערך השעור, נבצע משחקון גדול (קבוצתי) משלים במצבי משחק 

    הכדורסל. שילוב משחק כדורסל רגיל או עם הדגשה והעדפת המיומנות הנלמדת.

 

# ההדגמות של מיומנות בסיסיות ומורכבות יכולים להתבצע על ידי שחקני.ות כדורסל

    וההסברים עם ההדגשים יבוצעו במקביל.

קצב ההתקדמות בסעיפים 5, ו- 8 בהתאם לרמת הילדים.

ThinkstockPhotos-511860520.png