top of page

שלבי לימוד מיומנות בכדורסל

מבוא: מערך שעור מתחיל בחימום (אקטיביזציה)

המטרות: 

רמה פיסיולוגית: העלאת דופק - הגברת זרימת דם - העלאת טמפ' הגוף.

כל אלה גורמים לחימום שרירים ומפרקים כהכנה לפעילות ספורטיבית.

ההדגשים - שמירה על רצף, הדרגתיות, שילוב של כל המפרקים וקבוצות

השרירים הגדולות, יצירת עניין וגיוון.

רמה מנטלית: ריכוז, סדר, משמעת, עוררות, יצירתיות ומוטיבציה.

רמה חברתית: במשחקים קבוצתיים - הגברת עבודת צוות, שיתוף פעולה, שייכות וגיבוש.

 

בשלב החימום, ניתן לשלב משחקונים ספציפיים למיומנות הנלמדת או משחקונים כלליים. 

להלן שלבי לימוד מיומנות בחלק העיקרי של השעור:

1  הצגת שם המיומנות ומטרתה

 הדגמה אישית של המיומנות, ביצוע מעשי של המיומנות השלמה

    בהדגמה אילמת (ללא דיבור) בכמה זוויות. כאשר המיומנות מחייבת,

    להוסיף בהדגמה מגן! כגון: כדרור חצי הגנתי, שינוי כיוון וכדומה. 

 

3   לימוד המיומנות: הדגמה אישית איטית של המיומנות תוך הסבר מילולי ומתן הדגשים

    (בסעיף 4). במיומנות מורכבת, לחלק לחלקים ולהסביר בכל שלב מצב גוף:

     ידיים, רגלים כדור. (להבהיר שהכל נעשה ברצף, החלוקה היא לצורכי הוראה).

4   מתן הדגשים ועקרונות לביצוע מוצלח של המיומנות. במיומנות מורכבת, מתן הדגשים

     לכל חלק.

5   תרגול ואימון בהתאם לאופי המיומנות. תחילה ביד החזקה אחר כך יד החלשה.

  • סטטי (במידת האפשר: שכיבה, ישיבה, עמידה)

  • הליכה

  • ריצה

    

6  איתור שגיאות ותיקון בכל שלב ובמידתיות.


7  תרגול נוסף ומעקב אחר הביצוע

   (אין צורך לדרוש ולהתעכב כבר בהתחלה על ביצוע מושלם!)

  • אפשרות לשלב משחקון ואו תנועה המסכם את הלימוד עד כה (ביחידים, זוגות,  

     שלשות, בכמה קבוצות גדולות וכדומה)


8  הטמעת המיומנות במצבי משחק הכדורסל 

  • בתנועה ללא הגנה

  • בתנועה עם מגן פאסיבי (שחקנ.ית, קונוס, כסא, עמוד..)

  • בתנועה עם מגן מלווה

  • בתנועה עם מגן אקטיבי.

 

9  בחלק מסיים של מערך השעור, נבצע משחקון גדול (קבוצתי) משלים במצבי משחק 

    הכדורסל. שילוב משחק כדורסל רגיל או עם הדגשה והעדפת המיומנות הנלמדת.

 

# ההדגמות של מיומנות בסיסיות ומורכבות יכולים להתבצע על ידי המורים-מאמנים

    ואו שחקני.ות כדורסל. וההסברים עם ההדגשים יבוצעו במקביל.

קצב ההתקדמות בסעיפים 5, ו- 8 בהתאם לרמת הילדים.

# גישת לימוד אחרת "דרך המשחק" משחקים במשחק כדורסל או משחקונים המתרגלים

    ומשלבים את המיומנויות (לאו דווקא ברצף המקובל) במטרה לשפר חלק זה או אחר

    במיומנות. ובכל מקרה אם יש צורך מפרקים בהתאם לשלבים הנ"ל. 

#  בסעיף 3 -לימוד מיומנות, יש גישת לימוד אחרת: "דרך השלם": מדגימים את המיומנות 

     השלמה והלומדים ינסו לבצע באמצעות חיקוי התנועה ורק בהמשך מפרקים את

     המיומנות לחלקים בהתאם לשלבים הנ"ל 

ThinkstockPhotos-511860520.png
97414220.png
bottom of page