top of page

הספר מציג באופן ייחודי, פשוט וידידותי תרגול מיומנויות בסיסיות בכדורסל לילדים, לנערים ולבוגרים במסגרות של בתי-ספר, חוגי כדורסל, קייטנות ספורט, מחנות אימון וקבוצות תחרותיות. 

ספר זה כולל כ- 880 משחקונים ותנועות במגוון אפשרויות. המשחקונים והתנועות במצבי משחק נכתבו ופותחו במטרה לשמש כחימום כללי וספציפי, כמשחק משלים בסיכום של הנושא הנלמד, כמעבר בין נושאים וכהפוגה מתודית להעברת מסרים חינוכיים. החלוקה לפי נושאי מיומנויות ספציפיות בכדורסל, כפי שמוצגת בספר זה, נועדה לצורך מתן דגשים בהוראה, בלמידה ובתרגול. מעֵבר למשחק הכדורסל, מרבית המשחקונים עשויים להוות בסיס לכל פעילות ספורטיבית ובמיוחד בענפי הכדור כגון כדוריד, כדורגל וכדורעף ואף משחקי נופש וחברה. 

פרק נכבד מוקדש לנושאים נוספים כגון מערכי שיעור ואימון לכל הגילים, שלבי הוראת משחקון לחימום ולהכנה למשחק כדורסל, שלבי לימוד והיבטים בהוראת מיומנות בכדורסל, תרגילי שליטה בכדור, התנהלות חברתית במהלך השיעור ומצגת מתומצתת של עיקרי חוקת הכדורסל. 

ספר זה מיועד למורים לחינוך גופני, למאמנים, למדריכים, לסטודנטים במכללות ובמוסדות להכשרה ולהוראה ועוד. לכל משחקון ותנועה נוספו תמונות ואיורים מאירי עיניים, המבהירים את הכתוב ומקלים על הבנת הטקסט

כדורסל - משחקונים ותנועות

₪95.00Price
bottom of page