רועי אברהם : כיצד בא לידי ביטוי המאבק לקידום הנשים בספורט בענף הכדורסל בישראל